Hoe borstkanker therapieongevoelig kan worden

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Hoe borstkanker therapieongevoelig kan worden
tekening onderzoekers

Onderzoekssamenvatting

Publicatiedatum 29 maart 2019


Kanker ontsnapt nog te vaak aan de behandeling waardoor therapie-ongevoeligheid ontstaat. Dit lukt de kanker omdat die, onder andere, genen beïnvloedt die betrokken zijn bij groei en overleving. Hoe zit dit bij borstkanker?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen hoe borstkanker bepaalde genen in het lichaam controleert waardoor therapie-ongevoeligheid kan optreden.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat kanker vaak aan de behandeling weet te ontsnappen ondanks alle nieuw beschikbare therapieën. Er is dan sprake van therapie-ongevoeligheid.

Dit doen ze onder andere door het communicatienetwerk tussen lichaamscellen te veranderen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld genen besturen die betrokken zijn bij groei, overleving en bewegelijkheid van cellen. Deze genen heten regulatiegenen. De mate waarin tumoren dit netwerk kunnen beïnvloeden lijkt samen te hangen met het type en stadium van de kanker. Voor borstkanker, die uit verschillende types bestaat, is niet precies bekend hoe dit zit.

De onderzoekers van dit project hebben een set van regulatiegenen (Grainyhead-like transcriptiefactoren) ontdekt die een belangrijke rol lijken te spelen in de therapiegevoeligheid van triple-negatieve borstkanker. Met dit project willen de onderzoekers dit verder uitzoeken. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken hoe het borstkankertype en -stadium deze regulatiegenen beïnvloeden. Deze kennis kan een bron vormen om medicijnen te ontwikkelen die therapie-ongevoeligheid tegengaan. Mogelijk zal deze kennis ook van toepassing zijn op andere soorten kanker. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in het laboratorium bepaalde regulatiegenen aan- en uitzetten en kijken welk effect dit heeft op andere genen en op de therapiegevoeligheid van verschillende borstkankertypes. De onderzoekers zullen gebruikmaken van borstkankercellen van mensen (verschillend in type en stadium) en muismodellen.

Select the Component and add.
Close

Projectgegevens

Projectcode: 10967 / 2017-1
Titel project: De rol van Grainyhead like transcriptiefactor in borstkanker subtypen
Projectleider(s): Dr. Erik Danen
Instituut: LUMC
Startdatum: 1 april 2018
Looptijd: 4 jaar
Kankersoort: Borstkanker
Financiering KWF: € 495.692,80

Borstkanker

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 15.000 mensen borstkanker.​ Ook mannen kunnen borstkanker krijgen: zo'n 200 per jaar.
Lees meer over borstkanker