Gerichte behandeling van bloedkanker

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Gerichte behandeling van bloedkanker

Onderzoekssamenvatting

​Kankercellen kunnen erg verschillen, waardoor het lastig is om ze allemaal met één behandeling te doden. De komst van nieuwe technieken biedt mogelijkheden.

Gepubliceerd op 14 mei 2019

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers door middel van nieuwe genetische onderzoekstechnieken de DNA-variatie tussen kankercellen binnen één tumor beter in kaart brengen, zodat de tumor gericht bestreden kan worden.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat bij bloedkanker (leukemie) de kankercellen genetisch verschillend kunnen zijn tussen patiënten, en zelfs ook binnen één persoon. Toch wordt dit onderscheid bij de behandelkeuze en -evaluatie meestal niet gemaakt. Dit komt onder andere omdat het lastig is om de genetische variatie te achterhalen. 

Om te achterhalen welke kenmerken een tumor bezit, neemt de arts vaak een monster (stukje tumorweefsel).Het kan gebeuren dat niet alle genetische variaties in dat weefselmonster zitten. Dan wordt op basis van die selectie een passende behandeling gekozen.

Idealiter zouden alle genetische variaties bekend zijn, zodat de meest passende (combinatie)behandeling gekozen kan worden. Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van genetisch onderzoek is nu meer mogelijk.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of een speciale test de genetische variatie in kankercellen bij patiënten met bloedkanker betrouwbaar, snel en betaalbaar opspoort. Hiermee kan een passende behandeling gekozen en geëvalueerd worden.   

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers allereerst de test ontwikkelen om de genetische variatie op te sporen. Hiervoor zullen ze onder andere gebruikmaken van next generation sequencing.

Daarna zullen ze deze test onderzoeken in een groot aantal bloedkankerpatiënten die verschillende soorten behandelingen hebben gehad. Zo kunnen ze herleiden hoe bepaalde genetische variaties ontstaan zijn, en hoe waarschijnlijk het is dat die variaties op een bepaalde therapie zullen reageren. Tot slot zullen ze ook bestuderen tot welke celoppervlakveranderingen bepaalde genetische variaties leiden. 

Select the Component and add.
Close

Projectgegevens

Projectcode: 10813 / 2016-2
Titel project: Uitgebreide genetische monitoring van MDS en AML subklonen onder therapie
Projectleider: prof. Joop Jansen
Instituut: Radboudumc
Startdatum: 1 maart 2018
Looptijd: 4 jaar
Tumorsoort: leukemie
Projectbudget: € 508.305,50