Darmkanker na kinderkanker voorkomen

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Darmkanker na kinderkanker voorkomen

Onderzoekssamenvatting

Achtergrond

Hoewel de genezingskans bij kinderkanker met zo’n 80% bemoedigend is, kunnen er op latere leeftijd bijwerkingen (‘late effecten’) van de behandeling ontstaan. De meest ernstige variant daarvan is een nieuwe vorm van kanker. Uit eerder onderzoek blijkt dat de kans op darmkanker op latere leeftijd verhoogd is.

Bij andere hoog-risicogroepen, bijvoorbeeld mensen met een erfelijke belasting, of bij de algemene bevolking ouder dan 55, wordt er tegenwoordig gescreend op darmkanker. In deze groepen is aangetoond dat vroegtijdig opsporen en tijdig weghalen de kans op overlijden aan darmkanker vermindert.

Het onderzoek

Voor overlevers van kinderkanker is nog niet duidelijk wie precies een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van darmkanker, en voor wie zulke screening dus wellicht óók een voordeel zou kunnen bieden.

 

In dit project willen de onderzoekers uitzoeken welke groepen kinderen na de behandeling een verhoogd risico op darmkanker lopen. Daarvoor beschikken ze over gegevens van SKION-LATER; dat is een samenwerkingsverband waarin nationaal gegevens van (ex-)patiënten wordt vastgelegd, die als kind zijn behandeld voor kanker. Zij worden nog regelmatig gezien op de LATER-poli in diverse aangesloten ziekenhuizen, waardoor bekend is hoe het nu met ze gaat. Voor 5000 patiënten kan de koppeling worden gemaakt tussen hun vroegere behandeling en het later ontwikkelen van darmkanker. De onderzoekers zullen analyseren wat de belangrijkste risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van darmkanker en wie daar een extra hoog risico op loopt.

Relevantie voor de patiënt

Het is belangrijk om vroegtijdig te kunnen bepalen of een patiënt een verhoogd risico loopt om op latere leeftijd darmkanker te ontwikkelen. Daardoor kan de huidige behandeling worden aangepast, of kan de patiënt worden opgenomen in een screeningsprogramma.

Gepubliceerd op 18 februari 2019

Select the Component and add.
Close

Dossier

Projectcode: 11388 / 2017-2
Titel project: Colorectal adenoma and cancer after treatment for pediatric cancer – risk, risk factors, and surveillance guidelines
Projectleider: dr. Leontien Kremer
Instituut: Prinses Máxima Centrum
Startdatum: 1 juli 2018
Duur project: 3 jaar
Tumorsoort: kinderkanker, darmkanker
Financiering KWF: € 579.383