Behandeling van darmkanker verbeteren

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Behandeling van darmkanker verbeteren

Onderzoekssamenvatting

Dikkedarmkankerpatiënten kunnen heel verschillend op een behandeling reageren ook al is er sprake van hetzelfde ziektestadium. Een betere voorspelling is daarom nodig. Welke factoren hebben een voorspellende waarde?

Gepubliceerd op 16 mei 2019

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen of de methode die zij ontwikkeld hebben geschikt is om 4 verschillende moleculaire groepen van dikkedarmkanker te identificeren. Bovendien willen ze weten of deze indeling de effectiviteit van een bepaalde therapie (anti-EGFR therapie) vergroot.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat patiënten met dikkedarmkanker heel verschillend op de behandeling kunnen reageren, ondanks dat de ziekte in een vergelijkbaar stadium is. Als de reactie op de behandeling per patiënt beter voorspeld kan worden, dan voorkomt dat nodeloze behandelingen of juist onterecht afzien van een noodzakelijke behandeling.

Verschillende factoren kunnen de reactie van het lichaam op een behandeling beïnvloeden. Deze zijn lang niet allemaal bekend. Toch zijn er wel enkele genetische verschillen die meetbaar zijn en die de reactie beïnvloeden. Op basis van deze verschillen kunnen patiënten met dikkedarmkanker in 4 verschillende moleculaire groepen ingedeeld worden. Gerichte behandeling op basis van die 4 groepen kan de vooruitzichten mogelijk verbeteren.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of de indeling in deze 4 groepen met behulp van hun methode makkelijk en betrouwbaar is. En of deze indeling leidt tot een betere voorspelling over de slagingskansen van een bepaalde behandeling (anti-EGFR therapie). Dit kan dikkedarmkankerpatiënten onnodige behandelingen of risico’s besparen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers het tumorweefsel van dikkedarmkankerpatiënten bestuderen. Het gaat om patiënten die behandeld zijn met de anti-EGFR therapie.

Door het tumorweefsel in de 4 moleculaire groepen in te delen en deze resultaten te koppelen aan die van de anti-EGFR therapie kunnen de onderzoekers nagaan of hun methode betrouwbaar voorspelt wat de slagingskans van de therapie is.

Hierna zal de methode getoetst worden in een groot landelijk cohort van dikkedarmkankerpatiënten. 

Select the Component and add.
Close

Projectgegevens

Projectcode: 10651 / 2016-2
Titel project: Darmkanker subtype specifieke therapie
Projectleider: dr. Louis Vermeulen
Instituut: AMC
Startdatum: 1 oktober 2017
Looptijd: 4 jaar
Tumorsoort: darmkanker
Projectbudget: € 557.347,-

Darmkanker

Darmkanker is de 3e meest voorkomende soort van kanker in Nederland, met ruim 14.000 nieuwe patiënten per jaar.
Meer feiten & cijfers