Soorten borstkanker

Groeiende kankercellen

Welke verschillende soorten borstkanker zijn er?

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst. Het wordt ook wel mammacarcinoom genoemd. Mamma is het Latijnse woord voor borst.

Er zijn verschillende soorten borstkanker. Het verschil komt door:

  • tumoren die nog geen borstkanker zijn, maar dat wel kunnen worden (voorstadium)
  • de plek waar het ontstaat: in een melkgang (ductaal) of melkklier (lobulair)
  • kenmerken die de borstkanker heeft

De behandeling van de soorten borstkanker kan verschillend zijn.

Voorstadium van borstkanker

Borstkanker wordt soms zo vroeg ontdekt dat de verkeerde cellen alleen in de melkgangen of de melkklieren zitten. De cellen zijn (nog) niet verder in de borst ingegroeid. Ook zijn uitzaaiingen niet mogelijk. Meestal is dit een ductaal carcinoma in situ (DCIS): de verkeerde cellen zitten in een melkgang.

DCIS: cellen in de melkgang

DCIS wordt vaak ontdekt bij het bevolkingsonderzoek. Jaarlijks krijgen ongeveer 2.200 vrouwen een DCIS. Een klein deel van de vrouwen met DCIS krijgt wel borstkanker die verder doorgroeit in de borst (invasieve borstkanker). Het is niet te zeggen bij wie dit gebeurt en bij wie niet. Daarom krijgen alle vrouwen met DCIS voor de zekerheid een behandeling. Deze behandeling bestaat meestal uit een borstamputatie of een borstsparende behandeling met bestraling of hormoontherapie.

LCIS: cellen in de melkklier

Soms is het een lobulair carcinoma in situ (LCIS): de verkeerde cellen zitten in een melkklier. LCIS geeft bijna nooit klachten. Het wordt daarom meestal bij toeval ontdekt. LCIS kan wel borstkanker worden. Het is niet bekend hoe vaak dit gebeurt. Mensen met LCIS krijgen vaker een controle-onderzoek van de borsten. Soms gedraagt LCIS zich hetzelfde als DCIS. De arts kan dan voorstellen om wel te behandelen.

Borstkanker

Groeien de kankercellen in de melkgangen of melkklieren wel verder door in de borst? Dan is dit (invasieve) borstkanker. De tumor kan dan ook uitzaaien naar andere organen.

Tumor in de melkgang

Dit is de meest voorkomende vorm van borstkanker. Het kan aanvoelen als een harde knobbel in de borst. Maar soms voel je het niet of nauwelijks. Een tumor in de melkgang heet invasief carcinoom NST. NST staat voor: niet-speciale type.

Tumor in de melkklier

Dit komt minder vaak voor dan een tumor in de melkgang. Ongeveer 10% van de vrouwen met borstkanker heeft een tumor in de melkklier. Je voelt vaak alleen een zwelling van de borst. Op een foto of scan is deze tumor niet altijd goed te zien.

Hormoongevoelig, HER2-positief en triple negatief

Borstkanker wordt verder onderverdeeld in:

  • hormoongevoelig
  • HER2-positief
  • triple negatief

Hormoongevoelige borstkanker

Hormoongevoelig betekent dat de tumor groeit door hormonen. Hormonen zijn stoffen die het lichaam zelf maakt. Ze geven signalen af waarmee ze organen beïnvloeden of processen in het lichaam sturen. Bij borstkanker gaat het om de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en progesteron. Groeit meer dan 10% van de borstkankercellen door oestrogeen of progesteron? Dan is de tumor hormoongevoelig. Dit is zo bij ongeveer driekwart van de borsttumoren.

Hormoongevoelige borstkanker kan behandeld worden met hormoontherapie. Hormoongevoelige borstkanker zaait minder snel uit en heeft een betere overlevingskans dan andere soorten borstkanker.

HER2-positieve borstkanker

HER2 is een eiwit dat de groei en deling van normale borstcellen regelt. Bij HER2-positieve borstkanker zit veel van het eiwit HER2 op de tumor. Daardoor krijgen de kankercellen veel signalen om te groeien en te delen. 10% van de borstkankers is HER2-positief. Deze soort komt vaker voor bij vrouwen voor de overgang. HER2-positieve borstkanker kan behandeld worden met doelgerichte therapie.

HER2-positieve borstkanker groeit vaak sneller en agressiever dan hormoongevoelige borstkanker. Door de doelgerichte therapie zijn de vooruitzichten sterk verbeterd.

Triple negatieve borstkanker

Triple negatieve borstkanker is 3 keer negatief:

  • de tumor groeit niet onder invloed van het hormoon oestrogeen
  • de tumor groeit niet onder invloed van het hormoon progesteron
  • de tumor is niet HER2-positief

Ongeveer 15% van de borstkankers is triple negatief. Deze soort komt vaker voor bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De behandeling bestaat vaak uit chemotherapie, een operatie en bestraling. Hormoontherapie en de meeste vormen van doelgerichte therapie werken niet bij triple negatieve borstkanker.

Een triple negatieve tumor groeit vaak snel en is agressief. Het zaait ook vaker en sneller uit dan andere soorten borstkanker. De kans dat deze borstkanker terugkomt is ook groter. Is de tumor na 7 jaar niet teruggekomen of uitgezaaid? Dan is de kans heel groot dat het niet meer terugkomt of uitzaait.

Zeldzame vormen van borstkanker

Er is een aantal zeldzame vormen van borstkanker:

Ook borstkanker bij mannen is zeldzaam. 

Op kanker.nl en op borstkanker.nl vind je meer informatie over de verschillende vormen van borstkanker.