Borstkankervereniging Nederland

Groep vrouwen in roze shirt met handen op elkaar

Borstkanker verandert je leven, je lichaam, je gevoel. Alles is opeens anders. Je komt voor moeilijke beslissingen te staan die voor altijd effect kunnen hebben. Je hebt allerlei vragen, maar wie kan ze beantwoorden? Borstkankervereniging Nederland is er voor mensen met borstkanker, erfelijke/familiaire aanleg en hun naasten.

Wat doet Borstkankervereniging Nederland?

Al meer dan veertig jaar komt Borstkankervereniging Nederland op voor (ex-)borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke/familiaire aanleg en hun naasten, ze geven informatie en zorgen voor lotgenotencontact.

Missie BVN

Wij maken ons er sterk voor dat mensen die met borstkanker te maken hebben de behandeling, zorg en steun krijgen die op hen is afgestemd en bij hen past.

Visie BVN

Om dit te bereiken, is belangenbehartiging voor goede kwaliteit van zorg en van leven essentieel. Net als informatievoorziening en lotgenotencontact. Kwaliteit van zorg richt zich op diagnose, behandeling en nazorg. Kwaliteit van leven gaat over het fysieke, psychische en sociale functioneren van (ex-)borstkankerpatiënten en mensen met erfelijke/familiaire aanleg.

Zij hebben goede informatie nodig, die betrouwbaar en volgens de laatste ontwikkelingen is. Hierdoor kunnen zij weloverwogen keuzes maken over hun behandeling en hoe zij met hun ziekte of erfelijke/familiaire aanleg willen omgaan. BVN is daarbij groot voorstander van Samen Beslissen. Dit is het proces dat er toe leidt dat je samen met zorgverleners beslist over welke zorg, in welke vorm en op welke manier, het beste bij je past.

BVN zet onderwerpen op de agenda van ziekenhuizen, onderzoekers, zorgverzekeraars en ander belangrijke stakeholders, om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren. Daarnaast reageren we op actuele ontwikkelingen, beslissingen van overheid en zorgverzekeraars.

Pink Ribbon & Borstkankervereniging Nederland

De opbrengsten van de Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht komen ten goede aan Borstkankervereniging Nederland. Samen sterk voor de borstkankerpatiënt van nu en in de toekomst.