Amsterdam,
20
februari
2024
|
06:06
Europe/Amsterdam

Grote verschillen in kanker tussen inkomensgroepen zijn onaanvaardbaar, vindt KWF

Uit nieuw onderzoek van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt dat er verschillen zijn tussen mensen met lagere en mensen met hogere inkomens als het gaat om hun risico op bepaalde kankersoorten en het stadium waarin de diagnose wordt gesteld. KWF vindt dit onaanvaardbaar en zet zich in voor het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Uit de studie blijkt dat veel vormen van kanker, waaronder longkanker, blaaskanker en hoofd-halskanker, vaker voorkomen bij mensen met lagere inkomens. Bij leverkanker is dit verschil het grootst: dat wordt 3 keer vaker geconstateerd bij lagere-inkomensgroepen dan bij hogere. Aan de andere kant hebben mensen met hogere inkomens een groter risico om bijvoorbeeld huidkanker te krijgen. 

Bij sommige kankersoorten wordt de ziekte bij hogere inkomensgroepen in een eerder stadium ontdekt. Dat kan komen doordat deze mensen vaker meedoen aan bevolkingsonderzoeken. 

Iedereen verdient een gelijke kans op gezondheid 

Carla van Gils, directeur KWF Kankerbestrijding

Iedereen in Nederland verdient een gelijke kans op gezondheid, en dat is nu niet zo. De kans op kanker is bij sommige vormen wel 2 tot 3 keer groter bij mensen met lagere inkomens dan bij mensen met hogere inkomens. Dat is onaanvaardbaar.

Carla van Gils, directeur KWF Kankerbestrijding

KWF onderschrijft dan ook de oproep aan de overheid om werk te maken van het verkleinen van gezondheidsverschillen. Cruciaal daarbij is het bevorderen van bestaanszekerheid en dat gezondheid aandacht krijgt op alle beleidsterreinen. Ook is het belangrijk dat de politiek snel meer vaart maakt met de gezonde generatie zodat kinderen in een gezonde, rookvrije omgeving en met gelijke kansen kunnen opgroeien. 

Wijkgerichte stoppen-met-roken hulp in Breda 

Naast het benadrukken van overheidsactie, investeert KWF ook zelf in concrete projecten die kwetsbare groepen helpen om hun kans op kanker te verkleinen of er op tijd bij te zijn. 

In Breda gaat GGD West-Brabant bijvoorbeeld aan de slag met hulp bij stoppen met roken in de wijk Heilaard-Tuinzigt. In deze wijk wonen vooral mensen met lagere inkomens. Zij worden bovengemiddeld vaak getroffen door longkanker. 

Van Gils: “Stoppen met roken is het beste wat je kunt doen om je kans op kanker te verkleinen. Maar voor de mensen in deze wijken, die dagelijks te maken hebben met armoede, stress en schulden, is de bestaande stoppen-met-roken hulp onvoldoende. In dit door KWF gefinancierde project kijkt de GGD samen met de inwoners: welke stoppen-met-roken hulp sluit wél aan, en hoe zorgen we ervoor dat mensen daar ook terechtkomen?” 

Meer over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het is het eerste deel van een drieluik over kanker en sociaal-economische status. In de komende delen zal IKNL later dit jaar dieper ingaan op onderwerpen zoals behandeling en kwaliteit van leven voor verschillende inkomensgroepen.

Bekijk het volledige (online) onderzoeksrapport op de site van IKNL