Persberichten & standpunten

Op deze pagina zijn alle persberichten en standpunten die KWF de afgelopen jaren heeft gepubliceerd terug te vinden. Kies eerst of je een persbericht of een standpunt wil zoeken, selecteer dan een categorie of jaartal, zodat je de juiste pagina kunt openen.

Kabinet versterkt aanpak Rookvrije Generatie, maar er is meer nodig

02 december 2022

Het kabinet kondigt stappen aan op alle belangrijke domeinen, maar blijft achter in het doorvoeren van een aantal essentiële maatregelen. De gezondheidsfondsen roepen het kabinet op een concreet besluit te nemen over verdere accijnsverhogingen en een vergunningstelsel voor tabaksverkoop in te voeren. 

KWF investeert 2,5 miljoen euro in informele zorg

22 november 2022

KWF investeert 2,5 miljoen euro in 11 praktijkprojecten rond informele zorg voor kankerpatiënten en naasten. Informele zorg is ondersteunend aan formele zorg, kan de druk op de formele zorg wegnemen en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven.

Straling en kanker

21 november 2022

Straling komt van hoogspanningsmasten, elektrische apparaten en mobiele apparaten zoals mobiele telefoons af. Elektromagnetische velden is een verzamelnaam voor al deze verschillende soorten straling. Op basis van huidige bewijzen over dit onderwerp kunnen wij geen uitspraken doen over de ontwikkeling van kanker door elektromagnetische velden. We volgen de Gezondheidsraad in haar adviezen.

De Rookvrije Generatie

10 november 2022

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds (samen de ‘founding fathers’ van de Alliantie Nederland Rookvrij).

Onderzoek: Jongeren klaar met de tabaksindustrie

10 november 2022

Tweederde van de jongeren vindt dat de tabaksindustrie verboden moet worden. Met het vandaag gelanceerde platform Doei Tabaksindustrie kan iedereen meestrijden voor een maatschappij zonder tabaksindustrie.

Standpunt tabaksindustrie

10 november 2022

De tabaksindustrie is wat ons betreft geen normale industrie. De bizarre werkelijkheid is dat deze industrie willens en wetens een product maakt dat meer dan 1 op de 2 van zijn gebruikers doodt.