Amsterdam,
08
maart
2023
|
16:45
Europe/Amsterdam

Zelftesten

Het gebruik van zelftesten op kanker door mensen op eigen initiatief, buiten het bevolkingsonderzoek en zonder tussenkomst van een arts wordt door KWF afgeraden. Kanker is geen ziekte om zelf te onderzoeken zonder tussenkomst van een arts. De interpretatie van een uitslag en de context hiervan alsmede het bepalen van de eventuele vervolgstappen die genomen moeten worden in het medisch traject kunnen beter aan een medicus worden overgelaten. Daarnaast is de kwaliteit van zelftesten niet gegarandeerd wanneer deze buiten het reguliere medische circuit (zoals bijvoorbeeld het internet) worden aangeschaft.

Medische zelftesten die met tussenkomst van een arts of in het kader van een bevolkingsonderzoek worden afgenomen kunnen wel gezondheidswinst opleveren. De meest bekende op kanker (en de voorstadia daarvan) gerichte medische zelftesten in dit kader zijn de HPV-test (HPV is de veroorzaker van baarmoederhalskanker) en de iFOBT (deze wordt gebruikt in het bevolkingsonderzoek naar darmkanker).