Amsterdam,
10
november
2022
|
11:00
Europe/Amsterdam

Tabaksindustrie

De tabaksindustrie is wat ons betreft geen normale industrie. De bizarre werkelijkheid is dat deze industrie willens en wetens een product maakt dat meer dan 1 op de 2 van zijn gebruikers doodt. Kinderen worden ‘replacement smokers’ genoemd. Oftewel, zij die de vroegtijdig overleden rokers (ongeveer 20.000 per jaar) moeten worden vervangen. De tabaksindustrie richt haar pijlen dan ook op alle mogelijke manieren op onze kinderen. Wij kunnen en willen dit niet accepteren.

Vanuit deze overtuiging voeren wij in geen geval overleg met de tabaksindustrie, werken we niet samen met de tabaksindustrie en nemen we geen geld aan van hen.

Tabaksverdrag

Nederland heeft in 2005 het kaderverdrag voor tabaksontmoediging van de Wereld Gezondheidsorganisatie ondertekend, ook wel wereldwijde Tabaksverdrag genoemd. Het doel van het WHO-Kaderverdrag is om huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de, zoals in het verdrag beschreven, verwoestende gezondheidseffecten en sociale, milieu- en economische gevolgen van tabaksconsumptie en blootstelling aan tabaksrook.

Artikel 5.3 van dit verdrag beschrijft dat ook de overheid moet waken voor de belangen van de tabaksindustrie bij totstandkoming van (volksgezondheids-)beleid. De gedachte hierachter is dat de tabaksindustrie op deze manier geen invloed kan uitoefenen op het tabaksontmoedigingsbeleid van de overheid. Tabaksontmoedigingsbeleid is namelijk per definitie nadelig voor de tabaksindustrie en uit het verleden is gebleken dat zij alles in het werk stellen om dit te frustreren.

De Rijksoverheid heeft in 2015 een protocol aangenomen waarbij zij de omgang met de tabaksindustrie duiden en inperken. KWF ondersteunt dat de Nederlandse overheid transparant en terughoudend moet zijn ten aanzien van contacten met de tabaksindustrie. Het is daarom van belang dat alle bestuursorganen van de overheid enkel contact hebben met de tabaksindustrie ten aanzien van de technische uitvoering van wetgeving. 

Denormaliseren van de tabaksindustrie

Om samen met jongeren een vuist te maken tegen deze industrie heeft KWF samen met Hartstichting en Longfonds het Instagram platform ‘Doei Tabaksindustrie’ geïnitieerd. Door je aan te sluiten zeggen we gezamenlijk ‘doei’ tegen de tabaksindustrie en werken we samen aan een samenleving waar de tabaksindustrie geen plek meer heeft. De tabaksindustrie heeft de Nederlandse samenleving lang genoeg verziekt. Vooral jongeren zijn hier de dupe van. Zij worden verleid tot roken wat leidt tot een dodelijke verslaving. Met ‘Doei Tabaksindustrie’ maken we samen met die jongeren een vuist tegen de tabaksindustrie.