Amsterdam,
10
februari
2023
|
16:30
Europe/Amsterdam

Tabaksaccijns

Accijnsverhoging is de meest effectieve maatregel om het algemene tabaksgebruik in Nederland te verminderen. En te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Bij een prijsstijging van 10 procent daalt het tabaksgebruik gemiddeld met 4 procent1. Het verhogen van de verkoopprijs van tabak heeft effect op het aantal rokers:

  1. niet-rokers (vooral jongeren; zij hebben over het algemeen minder te besteden) zijn minder geneigd om te beginnen met roken
  2. rokers worden gestimuleerd om te stoppen met roken
  3. ex-rokers vallen minder snel terug
  4. rokers gaan minder roken

Meerjarenaanpak

Het kabinet verhoogt de tabaksaccijnzen (voor sigaretten, rooktabak/shag en sigaren) vanaf 1 april 2023 in 2 stappen:

  • vanaf 1 april 2023 kost een pakje sigaretten gemiddeld € 9 
  • vanaf 1 april 2024 € 10

Daar staat KWF uiteraard achter. Maar het perspectief op de lange termijn ontbreekt. Steeds meer landen kiezen voor een meerjarenaanpak, met jaarlijkse verhogingen van minimaal 10% (bovenop de inflatie). Australië en Nieuw-Zeeland hebben dit bijvoorbeeld ingevoerd. En zijn erin geslaagd om roken sterk terug te dringen. Wij vinden daarom dat het in Nederland ook tijd is voor zo’n meerjarenaanpak. 

Rookvrije Generatie

We zetten ons gezamenlijk met Longfonds en de Hartstichting in voor een Rookvrije generatie. Samen met een snel groeiend aantal maatschappelijke partijen en personen werken aan een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook.  En tegen de verleiding om te gaan roken. KWF streeft vanuit deze gezamenlijke stip op de horizon dan ook naar jaarlijkse en wezenlijke verhogingen van de prijs voor tabaksproducten.

MKBA tabaksontmoediging

Vaak wordt beweerd dat roken vanuit financieel oogpunt goed is voor de maatschappij. Omdat het de schatkist accijnsinkomsten oplevert. Of omdat rokers op jongere leeftijd overlijden en daardoor geen gebruik maken van (bijvoorbeeld) hun opgebouwde pensioenen/AOW. KWF liet een maatschappelijke kosten-baten analyse maken waaruit het tegenovergestelde blijkt: tabaksontmoediging maakt Nederland juist rijker én gezonder!

Fact sheet Tobacco Taxation