Amsterdam,
10
januari
2023
|
06:00
Europe/Amsterdam

KWF start pilot met Jongerenredactie

Content gemaakt door en voor jongeren

Het komend half jaar gaat een team van enthousiaste jongeren met elkaar aan de slag voor de KWF Jongerenredactie. KWF vraagt jongeren tussen de 16 en 26 om zelf hun leeftijdsgenoten te betrekken bij het onderwerp kanker. De unieke samenwerking heeft als doel van elkaar te leren: jongeren weten als geen ander hoe zij een publiek weten te bereiken en op welke manieren ze dat het beste kunnen doen. Andersom worden de jongeren op professionele wijze begeleid door medewerkers van KWF en door Stichting De Jeugd van Nu. 

Trots

Carla van Gils, directeur KWF Kankerbestrijding: “Ik ben er heel trots op dat KWF vanaf vandaag wordt versterkt door de Jongerenredactie. Met hun eigentijdse blik op de wereld hopen we te leren hoe we jongeren kunnen bereiken als het gaat om kanker.  Zo willen we deze redactie bijvoorbeeld vragen om in beeld te brengen hoe het is als je als jongere te maken krijgt met iemand die kanker heeft. En wat je zou kunnen doen om iemand te steunen. De uitdaging voor de Jongerenredactie ligt in het ontwikkelen van een boodschap die hen zélf en hun leeftijdsgenoten raakt.”  

Uiteenlopende onderwerpen 

De redactie komt een keer in de maand fysiek bijeen op het KWF-kantoor in Amsterdam.  KWF draagt onderwerpen aan waarmee de Jongerenredactie aan de slag kan gaan. Daarbij kan gedacht worden aan onderwerpen als het voorkomen van kanker door een gezonde leefstijl, het vroegtijdig opsporen van kanker, psychosociale zorg of in actie komen door geld op te halen. Ook kan de jongerenredactie bijvoorbeeld op eigen wijze laten zien wat KWF doet met het aan KWF gedoneerde geld. Uiteraard krijgen de jongeren ook de ruimte om zelf onderwerpen aan te dragen.   

Diverse achtergronden

De leden van de redactie hebben uiteenlopende achtergronden en komen uit heel Nederland: zo zit Sebastiaan nog op de middelbare school in Amsterdam, richt Janna uit Friesland zich op vormgeving en styling en zit Jesse in Utrecht op de HKU waar hij Image and Media Technology studeert. En ook Mick uit Hengelo wil zijn kennis inzetten om jongeren te bereiken: “Ik heb de indruk dat kanker bij mijn leeftijdsgenoten een ver van je bed-show is. Juist daarom wil ik het bespreekbaar maken. Want 1 op de 3 mensen krijgt kanker, uiteindelijk raakt het ons allemaal”. In totaal is de Jongerenredactie momenteel tien man sterk. De pilot loopt in het eerste en tweede kwartaal van 2023.   

KWF-Jongerenredactie


De KWF Jongerenredactie 
Van linksboven naar rechstboven: Joaquim (21), Sebastiaan (17), Sophie (23), Mick (24), Myrthe (23)
Van linksonder naar rechtsonder: Jesse (21) , Madelon (19), Ode-Louise (20), Janna (18)