Standpunt bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Man in gesprek met arts

In Nederland worden alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar, om de vijf jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. KWF Kankerbestrijding is overtuigd van het nut van dit bevolkingsonderzoek. Daarbij is wel van belang dat vrouwen zich goed laten informeren over de voor- en nadelen van dit onderzoek zodat een goed weloverwogen keuze gemaakt kan worden.

Bevolkingsonderzoek voor alle vrouwen relevant

Het bevolkingsonderzoek is voor alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar van belang. Ruim de helft van de gevallen van baarmoederhalskanker doet zich voor bij vrouwen die niet of onregelmatig meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Het is erg belangrijk dat vrouwen bij een afwijkende uitslag direct langs de huisarts of gynaecoloog gaan. Hoe eerder het voorstadium of de baarmoederhalskanker behandeld wordt, hoe groter de slagingskans van de behandeling. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek is gratis. Bij voorkeur kan het onderzoek door een vrouwelijke huisarts of assistente worden uitgevoerd.

Voordelen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  • Meedoen aan het bevolkingsonderzoek verkleint de kans op baarmoederhalskanker. 
  • Door het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van kanker worden opgespoord. Door een voorstadium te behandelen, kan baarmoederhals kanker voorkomen worden. 
  • Wanneer wel baarmoederhalskanker wordt gevonden is een vroege ontdekking van belang. De slagingskans van de behandeling is dan groter en de behandeling minder zwaar.

Nadelen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  • Als er een afwijking in het uitstrijkje is gevonden, is nog niet zeker of het baarmoederhalskanker of een voorstadium is. Er is altijd meer onderzoek nodig bij de huisarts of het ziekenhuis. 
  • Een voorstadium wordt bijna altijd behandeld. Een deel van de voorstadia gaat ook zonder behandeling vanzelf over. Een behandeling was dan niet nodig geweest. Iemand kan onterecht ongerust zijn, als er later geen kanker blijkt te zijn. 
  • Daarnaast is deelname aan het bevolkingsonderzoek een momentopname. Dit zou kunnen leiden tot schijnzekerheid, mensen gaan niet naar de huisarts met klachten maar wachten tot het volgende bevolkingsonderzoek. 
  • Het bevolkingsonderzoek is niet gevoelig voor de voorstadia van alle typen baarmoederhalskanker. Dit betekent dat sommige vormen niet kunnen worden opgespoord met het bevolkingsonderzoek

Zelfafnametest

Sinds januari 2017 kan het uitstrijkje ook zelf thuis worden afgenomen, als de vrouw dit niet bij de huisarts wil laten doen. KWF Kankerbestrijding is blij met deze aanpassing en hoopt het bereik groter wordt met de zelf afname test, met name onder de groep vrouwen die de meeste baat zullen hebben van het bevolkingsonderzoek. 

Raadpleeg huisarts bij veranderingen

Het blijft zeer belangrijk om bij klachten of aanhoudende veranderingen aan het lichaam de huisarts te raadplegen. Dit kan zijn bloederige of bruinige afscheiding buiten de gewone menstruatie, bloedverlies tijdens of vlak na geslachtsgemeenschap of bloedverlies na de overgang. Ongeacht de leeftijd en ook ondanks het feit dat iemand recent naar het bevolkingsonderzoek is geweest. En óók wanneer iemand nog niet of niet meer in aanmerking komt voor het bevolkingsonderzoek. Er kan nooit een garantie gegeven worden dat kanker zich niet ontwikkelt ergens in het lichaam.