Implementatiefinanciering

implementatiefinanciering

Impact maken met onderzoeksresultaten

KWF vindt het belangrijk dat positieve onderzoeksresultaten wijdverspreid worden en de (ex)patiënt bereiken. Helaas is dit echter nog niet altijd het geval. Om deze reden heeft KWF besloten om naast onderzoeksactiviteiten óók activiteiten te gaan financieren die bijdragen aan de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk. Met implementatiefinanciering slaan we de brug tussen onderzoek en praktijk.

Voorwaarden

Voorwaarden voor deze financiering zijn:

  • Onderzoeksresultaten zijn reeds doorontwikkeld tot een toepasbare interventie in de praktijk die effectief bewezen is in onderzoek;
  • Validatie-experimenten zijn afgerond en wetenschappelijke onderzoeksvragen zijn beantwoord;
  • Binnen het project dient het gebruik van de effectief bewezen toepassing of interventie opgeschaald te worden (nationaal opschalen is mogelijk)

Hoe kom ik voor implementatiefinanciering in aanmerking?

KWF gaat graag eerst in een verkennend gesprek na of deze financieringsvorm passend is bij de ideeën. Dus heb jij een innovatie op de plank liggen of ken je een interventie die klaar is voor de praktijk, maar ontbreekt het aan financiële mogelijkheden om deze (landelijk) te implementeren?

Neem dan contact op met Eveline Noteboom via implementatie@kwf.nl Zij verkent graag de mogelijkheden met jou en helpt jou zo nodig verder bij het in aanmerking komen voor de  financiële ondersteuning van KWF om onderzoeksuitkomsten te implementeren.