Onze financieringsmogelijkheden

ACTUEEL

Open sinds: 14 juni 2022
Sluiting call: 30 augustus 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit December 2022

Deze call richt zich op onderzoek naar systematisch symptoommanagement bij oncologische patiënten in de palliatieve fase.

>> Meer informatie
>> Projectvoorstel indienen

Open sinds: 14 juni 2022
Sluiting call: 6 september 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit December 2022

Deze call is bedoeld voor onderzoekssamenwerkingen tussen publieke en private partijen. Het onderzoek sluit aan bij de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 van de Topsector LSH en bevindt zich in het oncologische domein.

>> Meer informatie
>> Projectvoorstel indienen

Open sinds: 14 juni 2022
Sluiting call: 11 oktober 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit Mei 2023

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. Er zijn geen aandachtsgebieden gedefinieerd.

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie
>> Projectvoorstel indienen 

Open sinds: 4 juli 2022
Sluiting call: 31 augustus 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit December 2022

Biosensoren, liquid biopsies, wearables en andere slimme meettechnologieën bieden nieuwe kansen voor de preventie, vroegdetectie en monitoring van kanker. Deze call is bedoeld om een impuls te geven aan dit soort innovaties. 

>> Meer informatie
>> Projectvoorstel indienen

Open sinds: 4 juli 2022
Sluiting pre-screening: 21 september 2022
Sluiting projectaanvraag: 30 september 2022 (17.00 uur)

Deze projectfinanciering is gericht op praktijkprojecten rond informele zorg voor (ex)kankerpatiënten en naasten. Projectvoorstellen vanuit samenwerkingsverbanden (in ontwikkeling) hebben de voorkeur.

>> Meer informatie
>> Projectidee indienen

KWF vindt het belangrijk dat positieve onderzoeksresultaten wijdverspreid worden en de (ex)patiënt bereiken. Daarom stellen wij financiering beschikbaar voor de implementatie van effectief bewezen interventies in de praktijk.

>> Meer informatie

VERWACHT

Call opent: 5 september 2022
Sluiting vooraanmelding: 3 november 2022 (12.00 uur)
Sluiting volledige aanvraag: 7 maart 2023 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit: Juli 2023

Biomarkers in bijvoorbeeld bloed, urine, ontlasting of adem zijn belangrijk om het risico op kanker te identificeren, het behandeleffect te monitoren of de terugkeer of progressie van de ziekte vroeg op te sporen. Een probleem is dat veelbelovende nieuwe biomarkers vaak onvoldoende worden opgevolgd in (prospectieve) klinische studies en daardoor zelden de praktijk halen. KWF wil deze impasse doorbreken en nodigt onderzoekers uit om een multidisciplinair team bijeen te brengen en veelbelovende (combinaties van) biomarkers naar de volgende fase richting klinische toepasbaarheid te brengen.

>> Meer informatie

  • THEMACALL RARE CANCER DRUG DEVELOPMENT

Er is dringend behoefte aan betere behandelopties voor mensen met zeldzame vormen van kanker. Daarom openen we samen met buitenlandse financieringspartners een internationale call voor de doorontwikkeling van medicijnen voor patiënten met zeldzame kanker. De focus ligt op multinationale, klinische multicenterstudies (fase 2 of 3) met een goede go-to-marketstrategie.

>> Deze call staat gepland voor na de zomer. Meer informatie volgt binnenkort.

GESLOTEN (in afwachting van uitslag)

  • CALL 2022-3 / ONTWIKKELING & IMPLEMENTATIE

Opening call: 19 januari 2022
Sluiting call: 23 maart 2022 (12.00 uur 's middags)
Toekenningsbesluit: eind november 2022

Deze call was bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research. In de guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. Projectvoorstellen binnen de aandachtsgebieden werden extra aangemoedigd.

  • CALL 2022-4 / EXPLORATIE

Opening call: 16 februari 2022
Sluiting call: 3 mei 2022 (12.00 uur 's middags)
Toekenningsbesluit: eind december 2022

Call 2022-4 is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Basic research en Credentialing. In de guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. Projectvoorstellen binnen de aandachtsgebieden worden extra aangemoedigd.

>> MEER CALLS