Onze financieringsmogelijkheden

ACTUEEL / OPEN

Opening vooraanmeldingen: 19 september 2023         
Sluiting vooraanmeldingen: 30 november 2023
Opening vooraanvragen: Januari 2024*
Sluiting vooraanvragen:  Maart 2024*
Opening volledige aanvragen: Juni 2024*
Sluiting volledige aanvragen: September 2024*
Toekenningsbesluit December 2024*

* onder voorbehoud

Nieuwe, innovatieve geneesmiddelen zijn nodig voor een betere behandeling van kanker. De route om veelbelovende experimentele geneesmiddelen vanuit academisch onderzoek naar de dagelijkse klinische praktijk te brengen, zit echter vol knelpunten. Om de doorontwikkeling van academische innovaties aan te jagen opent KWF de call PIPELINE. We nodigen het oncologisch veld (academici, al dan niet in samenwerking met het bedrijfsleven) hierbij uit om veelbelovende experimentele geneesmiddelen richting de klinische praktijk te ontwikkelen. Aan de aanvraag gaat een vooraanmelding vooraf. 

>> Meer informatie over deze call

 

  • LANGETERMIJNPROGRAMMA BIOMARKERS

Opening checklist: 14 september 2023
Sluiting checklist:                 6 november 2023 (12.00 's middags)
Opening vooraanvragen: 3 oktober 2023
Sluiting vooraanvragen: 5 december 2023 (12.00 's middags)
Opening volledige aanvraag: 30 januari 2024
Sluiting call:  9 april 2024 (12.00 's middags)
Toekenningsbesluit: Juli 2024

Het langetermijnprogramma Biomarkers is bedoeld om veelbelovende biomarker(s) die al goede validatie hebben laten zien succesvol naar de praktijk te brengen. De aanvraagprocedure begint met het invullen van een checklist. Daarna volgen een vooraanvraag en de volledige aanvraag.

>> Meer informatie over dit programma
 

Open sinds: 22 november 2022 12.00 uur
Deadline vooraanmeldingen: 31 januari 2023 12.00 uur
Deadline volledige aanvraag: 27 juni 2023 12.00 uur
Weerwoord op referentenrapporten: tweede helft van september 2023
Toekenningsbesluit: November 2023

Er is dringend behoefte aan betere behandelopties voor mensen met zeldzame vormen van kanker. Daarom openen we samen met buitenlandse financieringspartners een internationale call voor de doorontwikkeling van medicijnen voor patiënten met zeldzame kanker. De focus ligt op multinationale, klinische multicenterstudies (fase 2 of 3) met een goede go-to-marketstrategie.

>> Meer informatie en indienen
 

Open sinds: 22 augustus 2023 (12.00 uur)
Sluiting call: 7 november 2023 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit: Juli 2024

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. 

>> Dien een projectvoorstel in via KWF-GMS 

LET OP: deelnemende instituten die nog niet in ons aanvraagsysteem (KWF-GMS) geregistreerd staan, dienen uiterlijk 6 weken vóór de sluitingsdatum hiervoor een verzoek in te dienen via KWF-GMS.

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie

VERWACHT (wijzigingen voorbehouden)

Call open: 3 oktober 2023 (12.00 uur)
Sluiting vooraanvraag: december 2023
Sluiting volledige aanvraag: april 2024
Toekenningsbesluit: zomer 2024

Binnen de onderzoekstrack Palliatieve Zorg lanceren wij een themacall om onderzoek te stimuleren dat bijdraagt aan een inclusieve palliatieve zorgomgeving, waar elke patiënt, ongeacht diens culturele, religieuze of sociale achtergrond, respectvolle en hoogwaardige zorg ontvangt. We nodigen onderzoekers uit om bij te dragen aan het vergroten van inzicht in de sociaal-culturele factoren die van invloed zijn op de toegang, kwaliteit en ervaring van palliatieve zorg voor diverse patiëntengroepen, en om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die deze barrières kunnen wegnemen zodat iedereen passende palliatieve zorg krijgt.

>> Meer informatie over deze call
 

Open: Februari 2024
Sluiting call: Mei 2024
Toekenningsbesluit December 2024

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Basic research en Credentialing. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen.

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie
 

In november 2023 opent de Union for International Cancer Control (UICC) een call voor implementatieonderzoeksprojecten op het gebied van kankerpreventie in Europa. Per project is maximaal 500.000 euro beschikbaar. De projecten moeten een samenwerkend karakter hebben, waarbij onderzoekers uit meerdere EU-lidstaten of geassocieerde landen betrokken zijn, met een verplichte vertegenwoordiging van Nederland, Zweden of Denemarken. Het doel van de call is het stimuleren van onderzoek naar effectieve implementatie van empirisch bewezen interventies voor kankerpreventie in Europa, in lijn met Europe's Beating Cancer Plan en Europe's Mission on Cancer. De call is een gezamenlijk initiatief van de UICC, het Zweedse Cancerfonden, het Deense Kræftens Bekæmpelse, het International Agency for Research on Cancer (IARC) en KWF Kankerbestrijding.
 

>> Meer informatie over deze call
 

  • THEMACALL ADVANCEMENT OF BIOMARKERS TO DAILY PRACTICE

Binnen de onderzoekstrack Biomarkers opent begin 2024 een nieuwe themacall Advancement of Biomarkers to Daily Practice. 

>> Meer informatie volgt via de website en/of nieuwsbrief.

GESLOTEN (in afwachting van uitslag)​​​​​​

Open: 31 januari 2023
Sluiting vooraanvragen: 4 april 2023 (12.00 's middags)
Opening volledige aanvragen:    30 mei 2023
Sluiting volledige aanvragen:  12 september 2023 (12.00 's middags)
Toekenningsbesluit:   December 2023

Een derde van de kankergevallen kan voorkomen worden door een gezonde leefstijl en leefomgeving. Lokaal en regionaal liggen mogelijkheden en verantwoordelijkheden in de preventie van kanker. KWF heeft de missie om te zorgen dat in de toekomst lokale en/of regionale incidentiecijfers dalen of de stijging afvlakt. Daarom zet KWF nu actief de stap om lokale en regionale projecten te stimuleren op het gebied van kankerpreventie. KWF stelt daarom de projectfinanciering Kanker Lokaal op de Kaart beschikbaar voor GGD'en om een aanpak voor kankerpreventie te ontwikkelen. De financieringsronde is gericht op meerjarige praktijkprojecten die zich richten op de implementatie van onderbouwde interventies en (beleids)maatregelen voor kankerpreventie.

>> Meer informatie over deze call

Slimme meettechnologieën, waaronder biosensoren, wearables en (slimme) eHealth, bieden volop kansen voor patiënten die leven met (de gevolgen van) kanker of daar risico op lopen. Om dit veelbelovende vakgebied verder aan te jagen opent KWF in 2023 een tweede call Slimme Meettechnologieën. Interdisciplinaire teams van (technologische, sociale en/of biomedische) onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten en bedrijfsleven zijn uitgenodigd om een impuls te geven aan slimme meettechnieken in de oncologische zorg. Aan de aanvraag gaat een vooraanmelding vooraf.

Opening vooraanvragen: 28 februari 2023
Sluiting vooraanvragen: 25 april 2023 (12.00 's middags)
Opening volledige aanvraag: 13 juni 2023
Sluiting call:  7 september 2023 (12.00 's middags)
Toekenningsbesluit:   December 2023

>> Meer informatie over deze themacall

 

Open: 13 juni 2023 (12.00u)
Sluiting call: 5 september 2023 (12.00u)
Toekenningsbesluit: April 2024

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Basic research en Credentialing. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen.

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie

 

Open: 25 april 2023 (12.00 CET)
Sluiting call: 4 juli 2023 (12.00 CET)
Toekenningsbesluit: Eind oktober 2023

KWF wil met het Programma Proof of Concept (PoC) een impuls geven aan impactvolle vindingen zodat deze sneller de patiënt bereiken. De focus van het programma ligt op het uitstippelen van de route richting (klinische) toepassing. De PoC-aanvraag moet gerelateerd zijn aan een huidig KWF-project (tot maximaal 6 maanden na afronding).

>> Meer informatie over deze call

 

  • CALL 2023-3 / DEVELOPMENT

Open: 20 december 2022
Sluiting call: 21 maart 2023 (12.00 uur 's middags)
Toekenningsbesluit: December 2023

Deze call is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. 

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie

 

Open: 6 juni 2023 (12.00u)
Sluiting call: 5 september 2023 (12.00u)
Toekenningsbesluit: december 2023

Deze call is bedoeld voor onderzoekssamenwerkingen tussen publieke en private partijen.

>> Meer informatie over de PPS-call