Onze financieringsmogelijkheden

ACTUEEL / OPEN 

Opening call: 20 februari 2024 (12.00 uur)
Sluiting call: 7 mei 2024 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit december 2024

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Basic research en Credentialing. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen.

LET OP: hoofdinstituten die nog niet geregistreerd staan in ons aanvraagsysteem (KWF-GMS) dienen uiterlijk 6 weken vóór de sluitingsdatum hiervoor een verzoek in te dienen via KWF-GMS.

>> Aanvraag indienen via KWF-GMS
 

Opening call: 30 januari 2024
Sluiting call: 19 maart 2024 (12.00u)
Toekenningsbesluit:   Medio juli 2024

KWF wil met het programma Proof of Concept (PoC) een impuls geven aan impactvolle vindingen zodat deze sneller de patiënt bereiken. De focus van het programma ligt op het uitstippelen van de route richting (klinische) toepassing. De PoC-aanvraag moet gerelateerd zijn aan een huidig KWF-project (tot maximaal 6 maanden na afronding).

>> Meer informatie over deze call
 

Opening vooraanmeldingen: 19 september 2023         
Sluiting vooraanmeldingen: 30 november 2023
Opening vooraanvragen: 9 januari 2024 (12.00 uur)
Sluiting vooraanvragen:  19 maart 2024
Opening volledige aanvragen: 28 mei 2024
Sluiting volledige aanvragen: 10 september 2024
Toekenningsbesluit 12 december 2024

Nieuwe, innovatieve geneesmiddelen zijn nodig voor een betere behandeling van kanker. De route om veelbelovende experimentele geneesmiddelen vanuit academisch onderzoek naar de dagelijkse klinische praktijk te brengen, zit echter vol knelpunten. Om de doorontwikkeling van academische innovaties aan te jagen opent KWF de call PIPELINE. We nodigen het oncologisch veld (academici, al dan niet in samenwerking met het bedrijfsleven) hierbij uit om veelbelovende experimentele geneesmiddelen richting de klinische praktijk te ontwikkelen. 

>> Meer informatie over deze call

LET OP: hoofdinstituten die nog niet geregistreerd staan in ons aanvraagsysteem (KWF-GMS) dienen uiterlijk 6 weken vóór de sluitingsdatum hiervoor een verzoek in te dienen via KWF-GMS.
 

Call open sinds: 15 december 2023
Sluiting call: 15 maart 2024
Toekenningsbesluit: Medio 2024

De Union for International Cancer Control (UICC) heeft een call geopend voor implementatieonderzoeksprojecten op het gebied van kankerpreventie in Europa. Per project is maximaal 500.000 euro beschikbaar. De projecten moeten een samenwerkend karakter hebben, waarbij onderzoekers uit meerdere EU-lidstaten of geassocieerde landen betrokken zijn, met een verplichte vertegenwoordiging van Nederland, Zweden of Denemarken. Het doel van de call is het stimuleren van onderzoek naar effectieve implementatie van empirisch bewezen interventies voor kankerpreventie in Europa, in lijn met Europe's Beating Cancer Plan en Europe's Mission on Cancer. De call is een gezamenlijk initiatief van de UICC, het Zweedse Cancerfonden, het Deense Kræftens Bekæmpelse, het International Agency for Research on Cancer (IARC) en KWF Kankerbestrijding.

>> Informatie en indienen

 

Call open sinds: 3 oktober 2023 (12.00 uur)
Sluiting vooraanvraag: 5 december 2023 (12.00 uur)
Sluiting volledige aanvraag: 28 mei 2024 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit: november 2024

Binnen de onderzoekstrack Palliatieve Zorg lanceren wij een themacall om onderzoek te stimuleren dat bijdraagt aan een inclusieve palliatieve zorgomgeving, waar elke patiënt, ongeacht diens culturele, religieuze of sociale achtergrond, respectvolle en hoogwaardige zorg ontvangt. We nodigen onderzoekers uit om bij te dragen aan het vergroten van inzicht in de sociaal-culturele factoren die van invloed zijn op de toegang, kwaliteit en ervaring van palliatieve zorg voor diverse patiëntengroepen, en om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die deze barrières kunnen wegnemen zodat iedereen passende palliatieve zorg krijgt.

>> Informatie en indienen

LET OP: deelnemende instituten die nog niet geregistreerd staan in ons aanvraagsysteem (KWF-GMS) dienen uiterlijk 6 weken vóór de sluitingsdatum hiervoor een verzoek in te dienen via KWF-GMS.

 

  • LANGETERMIJNPROGRAMMA BIOMARKERS

Opening checklist: 14 september 2023
Sluiting checklist:                 6 november 2023 (12.00 's middags)
Opening vooraanvragen: 3 oktober 2023
Sluiting vooraanvragen: 5 december 2023 (12.00 's middags)
Opening volledige aanvraag: 30 januari 2024
Sluiting call:  9 april 2024 (12.00 's middags)
Toekenningsbesluit: Juli 2024

Het langetermijnprogramma Biomarkers is bedoeld om veelbelovende biomarker(s) die al goede validatie hebben laten zien succesvol naar de praktijk te brengen. De aanvraagprocedure begint met het invullen van een checklist. Daarna volgen een vooraanvraag en de volledige aanvraag.


>> Meer informatie over dit programma
 

VERWACHT (wijzigingen voorbehouden)

 

Open: 5 maart 2024 
Sluiting vooraanvragen: 7 mei 2024 (12.00u)
Sluiting volledige aanvragen: 10 september 2024 (12.00u)
Interviews: Medio november 2024
Toekenningsbesluit: December 2024

Binnen de onderzoekstrack Biomarkers opent begin 2024 een nieuwe themacall Advancement of Biomarkers to Daily Practice

>> Meer informatie over deze call

 

Opening vooraanvragen: 5 maart 2024
Sluiting vooraanvragen 7 mei 2024 (12.00u)
Sluiting volledige aanvragen:  10 september 2024 (12.00u)
Consortium interviews: Medio november 2024
Toekenningsbesluit:   December 2024 / Januari 2025

Binnen de onderzoekstrack Smart Measurement Technology opent begin 2024 een nieuwe call op dit thema. 

>> Meer informatie over deze call

GESLOTEN (in afwachting van uitslag)​​​​​​

Open: 13 juni 2023 (12.00u)
Sluiting call: 5 september 2023 (12.00u)
Toekenningsbesluit: April 2024

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Basic research en Credentialing. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen.

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie

 

Open sinds: 22 augustus 2023 (12.00 uur)
Sluiting call: 7 november 2023 (12.00 uur)
Consortium/YIG-interviews 23 & 25 april 2024
Toekenningsbesluit: Juli 2024

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. 

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie

 

Open: 1 november 2023 (12.00u)
Sluiting call: 16 januari 2024 (12.00u)
Toekenningsbesluit: mei 2024

Deze call is bedoeld voor onderzoekssamenwerkingen tussen publieke en private partijen.

>> Informatie en indienen

LET OP: deelnemende instituten die nog niet geregistreerd staan in ons aanvraagsysteem (KWF-GMS) dienen uiterlijk 6 weken vóór de sluitingsdatum hiervoor een verzoek in te dienen via KWF-GMS.