Onze financieringsmogelijkheden

ACTUEEL / OPEN

Slimme meettechnologieën, waaronder biosensoren, wearables en (slimme) eHealth, bieden volop kansen voor patiënten die leven met (de gevolgen van) kanker of daar risico op lopen. Om dit veelbelovende vakgebied verder aan te jagen opent KWF in 2023 een tweede call Slimme Meettechnologieën. Interdisciplinaire teams van (technologische, sociale en/of biomedische) onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten en bedrijfsleven zijn uitgenodigd om een impuls te geven aan slimme meettechnieken in de oncologische zorg. Aan de aanvraag gaat een vooraanmelding vooraf.

Opening vooraanvragen: 28 februari 2023
Sluiting vooraanvragen: 25 april 2023 (12.00 's middags)
Opening volledige aanvraag: 13 juni 2023
Sluiting call:  7 september 2023 (12.00 's middags)
Toekenningsbesluit:   December 2023

>> Meer informatie over deze themacall
 

Open sinds: 31 januari 2023
Sluiting vooraanvragen: 4 april 2023 (12.00 's middags)
Opening volledige aanvragen:    30 mei 2023
Sluiting volledige aanvragen:  12 september 2023 (12.00 's middags)
Toekenningsbesluit:   December 2023

Een derde van de kankergevallen kan voorkomen worden door een gezonde leefstijl en leefomgeving. Lokaal en regionaal liggen mogelijkheden en verantwoordelijkheden in de preventie van kanker. KWF heeft de missie om te zorgen dat in de toekomst lokale en/of regionale incidentiecijfers dalen of de stijging afvlakt. Daarom zet KWF nu actief de stap om lokale en regionale projecten te stimuleren op het gebied van kankerpreventie. KWF stelt daarom de projectfinanciering Kanker Lokaal op de Kaart beschikbaar voor GGD'en om een aanpak voor kankerpreventie te ontwikkelen. De financieringsronde is gericht op meerjarige praktijkprojecten die zich richten op de implementatie van onderbouwde interventies en (beleids)maatregelen voor kankerpreventie.

>> Meer informatie over deze call

 

  • CALL 2023-3 / ONTWIKKELING & IMPLEMENTATIE

Open sinds: 20 december 2022
Sluiting call: 21 maart 2023 (12.00 uur 's middags)
Toekenningsbesluit: December 2023

Deze call is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. 

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie

 

Open sinds: 22 november 2022 12.00 uur
Deadline vooraanmeldingen: 31 januari 2023 12.00 uur
Deadline volledige aanvraag: 27 juni 2023 12.00 uur
Weerwoord op referentenrapporten: tweede helft van september 2023
Toekenningsbesluit: November 2023

Er is dringend behoefte aan betere behandelopties voor mensen met zeldzame vormen van kanker. Daarom openen we samen met buitenlandse financieringspartners een internationale call voor de doorontwikkeling van medicijnen voor patiënten met zeldzame kanker. De focus ligt op multinationale, klinische multicenterstudies (fase 2 of 3) met een goede go-to-marketstrategie.

>> Meer informatie en indienen

 

Open sinds 4 oktober 2022 (12.00 uur)
Deadline vooraanvraag 13 december 2022
Deadline volledige aanvraag 11 April 2023
Toekenningsbesluit Zomer 2023

Biomarkers in bijvoorbeeld bloed, urine, ontlasting of adem zijn belangrijk om het risico op kanker te identificeren, het behandeleffect te monitoren of de terugkeer of progressie van de ziekte vroeg op te sporen. Een probleem is dat veelbelovende nieuwe biomarkers vaak onvoldoende worden opgevolgd in (prospectieve) klinische studies en daardoor zelden de praktijk halen. KWF wil deze impasse doorbreken en nodigt onderzoekers uit om een multidisciplinair team bijeen te brengen en veelbelovende (combinaties van) biomarkers naar de volgende fase richting klinische toepasbaarheid te brengen.

>> Meer informatie

 

KWF vindt het belangrijk dat positieve onderzoeksresultaten wijdverspreid worden en de (ex)patiënt bereiken. Daarom stellen wij financiering beschikbaar voor de implementatie van effectief bewezen interventies in de praktijk.

>> Meer informatie

VERWACHT (wijzigingen voorbehouden)

Opening call 25 april 2023 (12.00 CET)
Sluiting call 4 juli 2023 (12.00 CET)
Toekenningsbesluit Eind oktober 2023

KWF wil met het Programma Proof of Concept (PoC) een impuls geven aan impactvolle vindingen zodat deze sneller de patiënt bereiken. De focus van het programma ligt op het uitstippelen van de route richting (klinische) toepassing. De PoC-aanvraag moet gerelateerd zijn aan een huidig KWF-project (tot maximaal 6 maanden na afronding).

>> Meer informatie over deze call
 

Open: Juni 2023
Sluiting call: September 2023
Toekenningsbesluit: April 2024

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Basic research en Credentialing. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen.

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie

 

Open: September 2023
Sluiting call: November 2023
Toekenningsbesluit: Juli 2024

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. 

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie

 

Open: Februari 2024
Sluiting call: Mei 2024
Toekenningsbesluit December 2024

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Basic research en Credentialing. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen.

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie

 

GESLOTEN (in afwachting van uitslag)​​​​​​

Open sinds 29 november 2022
Sluiting call 14 februari 2023
Toekenningsbesluit juni 2023

Deze call is bedoeld voor onderzoekssamenwerkingen tussen publieke en private partijen.

>> Meer informatie over de PPS-call
 

Open: 14 juni 2022
Sluiting call: 11 oktober 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit Mei 2023

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. Er zijn geen aandachtsgebieden gedefinieerd.

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie

 

Open: 6 september 2022 (12.00 uur)
Sluiting call: 22 november 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit Juli 2023

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Basic research en Credentialing. In de guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen.

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie