Onze financieringsmogelijkheden

ACTUEEL​​​​​​​

Open sinds 29 november 2022
Sluiting call 14 februari 2023
Toekenningsbesluit juni 2023

Deze call is bedoeld voor onderzoekssamenwerkingen tussen publieke en private partijen.

>> Meer informatie over de PPS-call

Open sinds: 22 november 2022 12.00 uur
Deadline vooraanmeldingen: 31 januari 2023 12.00 uur
Deadline volledige aanvraag: 27 juni 2023 12.00 uur
Weerwoord op referentenrapporten: tweede helft van september 2023
Toekenningsbesluit: November 2023

Er is dringend behoefte aan betere behandelopties voor mensen met zeldzame vormen van kanker. Daarom openen we samen met buitenlandse financieringspartners een internationale call voor de doorontwikkeling van medicijnen voor patiënten met zeldzame kanker. De focus ligt op multinationale, klinische multicenterstudies (fase 2 of 3) met een goede go-to-marketstrategie.

>> Meer informatie en indienen
 

Open sinds 4 oktober 2022 (12.00 uur)
Deadline vooraanvraag 13 december 2022
Deadline volledige aanvraag 11 April 2023
Toekenningsbesluit Zomer 2023

Biomarkers in bijvoorbeeld bloed, urine, ontlasting of adem zijn belangrijk om het risico op kanker te identificeren, het behandeleffect te monitoren of de terugkeer of progressie van de ziekte vroeg op te sporen. Een probleem is dat veelbelovende nieuwe biomarkers vaak onvoldoende worden opgevolgd in (prospectieve) klinische studies en daardoor zelden de praktijk halen. KWF wil deze impasse doorbreken en nodigt onderzoekers uit om een multidisciplinair team bijeen te brengen en veelbelovende (combinaties van) biomarkers naar de volgende fase richting klinische toepasbaarheid te brengen.

>> Meer informatie

 

KWF vindt het belangrijk dat positieve onderzoeksresultaten wijdverspreid worden en de (ex)patiënt bereiken. Daarom stellen wij financiering beschikbaar voor de implementatie van effectief bewezen interventies in de praktijk.

>> Meer informatie

VERWACHT

  • CALL 2023-3 / ONTWIKKELING & IMPLEMENTATIE

Opening call: 20 december 2022
Sluiting call: 21 maart 2023 (12.00 uur 's middags)
Toekenningsbesluit: Eind november / begin december 2023

Deze call is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research. In de guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. 

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie

GESLOTEN (in afwachting van uitslag)​​​​​​

  • CALL 2022-3 / ONTWIKKELING & IMPLEMENTATIE

Opening call: 19 januari 2022
Sluiting call: 23 maart 2022 (12.00 uur 's middags)
Toekenningsbesluit: december 2022

Deze call was bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research. In de guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. Projectvoorstellen binnen de aandachtsgebieden werden extra aangemoedigd.

  • CALL 2022-4 / EXPLORATIE

Opening call: 16 februari 2022
Sluiting call: 3 mei 2022 (12.00 uur 's middags)
Toekenningsbesluit: december 2022

Call 2022-4 is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Basic research en Credentialing. In de guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. Projectvoorstellen binnen de aandachtsgebieden worden extra aangemoedigd.

 

Open: 4 juli 2022
Sluiting call: 31 augustus 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit december 2022

Biosensoren, liquid biopsies, wearables en andere slimme meettechnologieën bieden nieuwe kansen voor de preventie, vroegdetectie en monitoring van kanker. Deze call is bedoeld om een impuls te geven aan dit soort innovaties. 

>> Meer informatie

 

Open: 14 juni 2022
Sluiting call: 30 augustus 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit december 2022

Deze call richt zich op onderzoek naar systematisch symptoommanagement bij oncologische patiënten in de palliatieve fase.

>> Meer informatie

 

Open: 14 juni 2022
Sluiting call: 6 september 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit december 2022

Deze call is bedoeld voor onderzoekssamenwerkingen tussen publieke en private partijen. Het onderzoek sluit aan bij de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 van de Topsector LSH en bevindt zich in het oncologische domein.

>> Meer informatie

 

Open: 14 juni 2022
Sluiting call: 11 oktober 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit Mei 2023

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. Er zijn geen aandachtsgebieden gedefinieerd.

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie

 

Open: 6 september 2022 (12.00 uur)
Sluiting call: 22 november 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit Begin juli 2023

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Basic research en Credentialing. In de guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen.

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie