Amsterdam,
28
september
2023
|
06:00
Europe/Amsterdam

1 op de 2 Nederlanders krijgt kanker

1 op de 2 Nederlanders krijgt op enig moment in hun leven de diagnose kanker. Dat maakte Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) vandaag bekend. De kans op kanker is in de afgelopen 30 jaar gestegen tot 47 procent voor vrouwen en 54 procent voor mannen. Gelukkig is ook de kans op overleving in de afgelopen decennia met sprongen vooruitgegaan.

Deze nieuwe cijfers laten zien dat kanker ons allemaal raakt. De impact van kanker is groot. Op patiënten, op families, op naasten. Op onze hele samenleving. Het is daarom extra belangrijk dat wij ons, dankzij de steun van donateurs, blijven inzetten voor het voorkomen van kanker, betere behandelmethodes en een betere kwaliteit van leven voor de kankerpatiënt. Onze missie is – helaas – relevanter dan ooit.

Carla van Gils, directeur KWF

Vergrijzing oorzaak van toename

Waar tot nu toe 1 op de 3 mensen de diagnose kreeg, is dat toegenomen naar 1 op de 2. Deze stijging is vooral te verklaren door de vergrijzing: mensen worden steeds ouder. En kanker komt vaker voor op oudere leeftijd: 80% van de mensen die kanker krijgt is 60 jaar of ouder.

Meer kans op kanker, maar ook meer kans op overleving

Meer mensen krijgen kanker, maar óók meer mensen overleven de ziekte. Mede dankzij de onmisbare bijdrage van onze donateurs zijn de overlevingskansen sinds de oprichting van KWF sterk toegenomen. In 1949 leefde na 5 jaar nog slechts 25% van de mensen, nu is dat 67%. Dat is te danken aan enorme vooruitgang in kennis op het gebied van preventie en vroege opsporing van kanker, baanbrekend onderzoek naar kanker en de behandeling ervan. Mensen leven langer en beter, óók met en na kanker. 

Impact van kanker op samenleving verminderen

De toenemende kans op kanker zorgt ook voor een toenemende druk op de zorg. “Er dreigt een zorginfarct”, aldus Van Gils. Op dit moment werkt 1 op de 7 mensen in de zorg. In 2060  zou dat 1 op de 3 moeten zijn.”

Daarom werkt KWF met tientallen partijen samen binnen het Nederlands Kanker Collectief.  Met als doel om de impact van kanker op de samenleving en de druk op de zorg te verminderen. In de agenda van het Nederlands Kanker Collectief staan ambitieuze doelen en een concrete aanpak voor de komende 10 jaar. In november wordt deze agenda gepresenteerd.

Inzet van KWF relevanter dan ooit

KWF blijft zich onverminderd inzetten voor een beter leven voor iedereen die is geraakt door kanker. Dit nieuws laat zien dat onze missie nog steeds enorm urgent is. We zetten daarom in op verschillende doelen:

  • we voorkomen kanker daar waar we weten dat het kan
  • we bevorderen dat alle vormen van kanker beter behandelbaar zijn
  • we zetten ons in voor een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten én hun naasten
  • we doen er alles aan om te zorgen dat kankerpatiënten ook in hun laatste levensfase worden omringd met goede zorg

Lees meer over onze missie

Wat kun je zelf doen om je kans op kanker te verkleinen?

Heel vaak kun je er niets aan doen als je kanker krijgt. Maar we weten dat verschillende leefstijlfactoren bijdragen aan de kans op kanker. Je kunt de kans op kanker verlagen door:

- niet te roken
- veilig te zonnen
- geen of minder alcohol te drinken
- voldoende te bewegen
- gezond te eten
- je (kind) te vaccineren tegen HPV

Lees meer over het voorkomen van kanker