Amsterdam,
31
mei
2023
|
10:46
Europe/Amsterdam

HPV-vaccinatie: nieuws en ontwikkelingen

31 mei 2023

Laatste kans gratis HPV-vaccinatie jongvolwassenen

Alleen dit jaar tijdens de inhaalcampagne is de HPV-vaccinatie gratis voor jongeren geboren tussen 1996 en 2003. Er zijn 2 prikken nodig voor langdurige bescherming tegen HPV. En er moet minimaal 5 maanden zitten tussen de 2 prikken. Haal daarom dit jaar de 1e prik. 

RIVM en GGD starten vandaag met de campagne Mis 'm niet. Daarbij worden in de week van 5 juni bestaande én extra vaccinatielocaties omgedoopt tot halte HPV. Onder andere als pop-up locaties bij onderwijsinstellingen en op treinstations. Je kan hier zonder afspraak terecht. 

Vind een priklocatie in je buurt

10 januari 2023

Inhaalcampagne voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar

Jongvolwassenen tussen de 18 en 27 krijgen in 2023 de kans om zich kosteloos tegen HPV te beschermen met vaccinatie. Iedereen die is geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 en die nog niet eerder is gevaccineerd, krijgt een uitnodiging. Daarmee kun je zelf een afspraak plannen voor 2 vaccinaties via hpvafspraak.nl. Tussen de 2 vaccinaties moet minimaal 5 maanden zitten. 

Let op! Alleen in 2023 is deze vaccinatie gratis. Maak je afspraak dus op tijd.

22 september 2022 

Jongeren vanaf 15 jaar voortaan ook 2 prikken

Jongeren vanaf 15 jaar krijgen voortaan 2 prikken tegen het humaan papillomavirus (HPV) in plaats van 3. Uit onderzoek blijkt dat 2 prikken op deze leeftijd even goed beschermen als 3. Daarom heeft de Gezondheidsraad op 30 augustus 2022 geadviseerd het vaccinatieschema aan te passen.

Ben je ouder dan 15 en heb je al 2 vaccinaties gehad? Dan is het belangrijk dat er meer dan 5 maanden tussen de eerste en de tweede vaccinatie zat. Is dat niet zo? Dan moet je voor een goede bescherming nog wel een derde vaccinatie krijgen. Deze moet minimaal 4 maanden na de tweede vaccinatie gegeven worden. 

27 januari 2022

Jongens vanaf 2022 ook HPV-vaccinatie

In Nederland krijgen meisjes al sinds 2010 een uitnodiging voor vaccinatie tegen HPV. Vanaf 2022 krijgen ook jongens de kans om zich te beschermen tegen HPV-kanker. En krijgen ook zij hiervoor een uitnodiging van het Rijksvaccinatieprogramma. De HPV-vaccinatie beschermt tegen 6 soorten kanker. Baarmoederhalskanker is de bekendste. Maar van HPV kan je ook op andere plekken in je lichaam kanker krijgen: de mond- en keelholte, schaamlippen, anus, penis en vagina.

Uitnodiging HPV-vaccinatie in het jaar dat een kind 10 wordt

Vanaf 2022 krijgen meisjes en jongens een uitnodiging voor de vaccinatie in het jaar dat ze 10 worden. De kans is dan groot dat ze dan nog niet besmet zijn. Het HPV-vaccin werkt het best wanneer je nog niet met het virus besmet bent geraakt. Bij de start van de HPV-vaccinatie in 2009 is gekozen voor 13 jaar, omdat toen nog niet duidelijk was hoe lang de vaccinatie zou beschermen. We weten nu dat de vaccinatie langdurig beschermt. Hierdoor kan de vaccinatie eerder aangeboden worden.

Kinderen tussen de 10 en 18 jaar krijgen in 2022 en 2023 ook een uitnodiging voor een HPV-vaccinatie. Jongeren tussen de 18 en 26 jaar die de prik niet hebben gehaald toen zij een uitnodiging kregen, kunnen zich alsnog laten vaccineren. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Lees meer over HPV en de vaccinatie

13 maart 2020

Uitstel HPV-vaccinatie

Het RIVM heeft 12 maart bekend gemaakt alle HPV-vaccinaties voor 12 en 13-jarige meisjes uit te stellen tot na de zomer. Dit in verband met alle noodzakelijke maatregelen die genomen moeten worden door het coronavirus. KWF Kankerbestrijding staat volledig achter de keuze van het RIVM.

Als gezondheidsfonds dragen wij bij aan het doel om extra alert te zijn op het coronavirus. Deze beslissing van het RIVM staat in lijn met de landelijke maatregelen die vanuit het ministerie van VWS gevraagd worden. Het coronavirus vraagt veel werkdruk van alle medewerkers en de HPV-groepsvaccinaties brengen nu teveel risico’s met zich mee.

Geen gevolgen voor bescherming 

KWF wil benadrukken dat deze beslissing geen gevolgen heeft voor de bescherming tegen baarmoederhalskanker. Met uitstel van HPV-vaccinaties van een half jaar komt de bescherming tegen kanker door het Rijksvaccinatieprogramma niet in gevaar.

27 september 2019

KWF-reactie op HPV-vaccinatie voor jongens 

Directeur van KWF Kankerbestrijding Johan van de Gronden is blij met de beslissing van staatssecretaris Blokhuis om ook jongens te vaccineren tegen HPV, en om het moment van de prik voor alle kinderen te vervroegen naar het jaar dat kinderen 10 worden.

Johan van de Gronden

Om de verspreiding van HPV tegen te gaan en het aantal gevallen van kanker zoals baarmoederhalskanker terug te dringen, zijn dit belangrijke maatregelen. Door ook jongens te vaccineren zijn zij beschermd tegen verschillende soorten kanker veroorzaakt door HPV. En bovendien neemt de bescherming voor meisjes en vrouwen toe. Omdat jongens het virus niet meer kunnen overbrengen. Zo kunnen we veel gevallen van kanker voorkomen.

Johan van de Gronden

Met de vervroeging van de vaccinatie naar het jaar dat kinderen 10 jaar worden (vanaf 2022), zijn kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium beschermd en is de effectiviteit het grootst.

19 juni 2019

KWF: noodzakelijk dat ook jongens gevaccineerd worden tegen kanker 

KWF is blij met het advies van de Gezondheidsraad om ook jongens te vaccineren tegen HPV en vindt het een noodzakelijke ontwikkeling. Tot nu toe was het advies om alleen meisjes in te enten. HPV is een seksueel overdraagbaar virus. HPV kan op latere leeftijd bij mannen anus-, penis-, mond- en keelkanker veroorzaken en bij vrouwen onder andere baarmoederhalskanker. Jaarlijks krijgen in ons land bijna 400 mannen kanker als gevolg van het HPV-virus. Dat is niet nodig: de HPV-prik voorkomt jaarlijks ruim 300 gevallen van kanker bij mannen. HPV-vaccinatie beschermt jongens tegen deze soorten kanker op latere leeftijd. Daarnaast draagt vaccinatie van jongens bij aan de bescherming van de hele bevolking tegen HPV en HPV-gerelateerde kanker. Hoe meer mensen immuun zijn voor een bepaalde infectie, hoe kleiner namelijk de kans is op verspreiding.

Het HPV-vaccin is het enige vaccin tegen kanker dat via een Rijksvaccinatieprogramma beschikbaar is. 

14 februari 2019 

HPV-vaccinatie 

KWF vindt het zeer zorgelijk dat minder dan de helft van de 12- en 13-jarige meisjes zich laat vaccineren tegen HPV. Met deze prik wordt de kans op baarmoederhalskanker met 75 procent verkleind. Het vaccin beschermt ook tegen andere vormen van kanker. Daarom roepen wij alle meisjes van 12 en 13 jaar oud om een HPV-prik te halen. Hiermee voorkomen we jaarlijks honderden ziekte- en sterftegevallen aan kanker door het HPV-virus. Het HPV-vaccin is effectief, veilig en kent geen noemenswaardige bijwerkingen.