Amsterdam,
05
januari
2023
|
16:06
Europe/Amsterdam

Acrylamide en kanker

Acrylamide is een stof die kan ontstaan als zetmeelrijke producten worden verhit boven 120°C. Producten waarin acrylamide voorkomt zijn bijvoorbeeld gefrituurde aardappelproducten zoals friet en chips, koffie, ontbijtkoek, ontbijtgranen, brood (vooral geroosterd), biscuits en crackers.

De relatie tussen kanker en bijvoorbeeld roken en onverstandig zonnen is duidelijk aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Voor acrylamide en kanker is die relatie veel minder duidelijk. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft in 2015 uitvoerig gekeken naar risico’s van acrylamide. Dierproeven laten zien dat acrylamide kankerverwekkend kan zijn voor muizen en ratten. Onderzoeken bij mensen zijn beperkt en niet eenduidig. Toch concludeert EFSA op basis van de dierstudies dat de inname van acrylamide via voeding het risico op het ontwikkelen van kanker bij mensen mogelijk verhoogt.

Het Voedingscentrum adviseert om weinig gefrituurde producten te eten en gevarieerd te eten. KWF sluit zich hierbij aan. Meer over acrylamide lees je op de site van het Voedingscentrum.