Aangifte tegen tabaksindustrie

KWF.nl > Kanker voorkomen > Aangifte tabaksindustrie > Aangifte tegen tabaksindustrie

 

KWF doet aangifte tegen de tabaksindustrie

In maart 2017 sloten wij ons aan bij de aangifte tegen de 4 grootste tabaksproducenten in Nederland (Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco Benelux en Japan Tobacco International). Deze fabrikanten produceren en verkopen gezamenlijk bijna alle grote merken sigaretten die in Nederland op de markt zijn. Er is aangifte gedaan van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en van valsheid in geschrift.

Het OM besloot 22 februari de zaak te seponeren en dus (vooralsnog) geen strafzaak te starten. Wij zien dit expliciet als tussenstap. De maatschappelijke beweging die op gang is gekomen laat duidelijk zien dat Nederland anders praat en denkt over de tabaksindustrie. We gaan in hoger beroep bij het Gerechtshof.
 

De aangifte

De aangifte richt zich onder meer op de ‘sjoemelsigaret’. Tabaksfabrikanten misleiden consumenten en de overheid door de filters van sigaretten zo te bewerken dat die in testomgevingen [de rookmachine] minder teer, nicotine en koolmonoxide afgeven dan bij normaal gebruik. Het verschil is tot 2,5 keer zo groot. De tabaksindustrie is zich ervan bewust dat deze techniek ervoor zorgt dat de uitkomsten van de wettelijke metingen lager zijn dan de maximaal toegestane waarden, maar in de praktijk veel hoger zijn.
 
Zo mag er niet met de gezondheid van mensen worden omgegaan.
De industrie maakt sigaretten daarnaast bewust ook nog eens extra verslavend door toevoeging van honderden additieven, waardoor beginnende rokers snel verslaafd raken en de verslaving van bestaande rokers in stand wordt gehouden.

Aangevers

Met de aangifte sluiten we ons aan bij de eerdere aangifte die advocaat Bénédicte Ficq deed namens longkankerpatiënt Anne Marie van Veen, COPD-patiënte Lia Breed en de Stichting Rookpreventie Jeugd.

Anne Marie, 43 jaar, gehuwd en moeder van vier jonge kinderen, heeft sinds 2014 longkanker met uitzaaiingen. Sinds zij weet dat de tabaksindustrie willens en wetens inzet op het verleiden van kinderen om te gaan roken en hen ‘Replacement Smokers’ noemt (kinderen dienen de vroegtijdig gestorvenen aan tabak te vervangen als nieuwe rokers), is zij tot op het bot toe gemotiveerd om te voorkomen dat haar kinderen, als zij is overleden, haar als roker moeten gaan vervangen.

Anne Marie benaderde strafrechtadvocate Bénédicte Ficq; zij  onderzocht of een strafzaak tegen de tabaksindustrie haalbaar zou zijn. Dat heeft geleid tot daadwerkelijke aangifte bij het Openbaar Ministerie op 29 september 2016. (Voor volledige aangifte zie blauw blok rechts).
 

KWF & aangifte

Wij zijn geschokt door de feiten die het juridisch onderzoek van Ficq aan het licht heeft gebracht. En vooral door de vaststelling dat rokers al jarenlang consequent en opzettelijk/bewust worden misleid door de tabaksindustrie. Wij maken ons hard voor het beschermen van kinderen om te voorkomen dat zij beginnen met roken. Kinderen hebben het recht om beschermd te worden tegen de sjoemelsigaret. Daarom doen wij ook aangifte en voegen wij ons in de lopende strafzaak. Wij willen dat de tabaksindustrie ter verantwoording wordt geroepen. De roker heeft het recht om te weten, wat hij echt rookt. Op verschillende manieren wordt in de aangifte aangetoond dat de tabaksindustrie strafrechtelijk juridisch verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gezondheidsschade die rokers oplopen. Door rokers willens en wetens te misleiden en verslaafd te maken en daarnaast onjuist te informeren over wat ze inademen, ontneemt de tabaksindustrie hen hun vrije wil om al dan niet te roken.

Directeur a.i. Sigrid Attema-van den Broek: “30% van alle sterfte door kanker wordt veroorzaakt door roken. Mensen krijgen nog veel meer schadelijke stoffen binnen dan dat we al wisten. Daarom vinden wij het gepast om de gang naar de rechter te maken. Zo mag er niet met de gezondheid van mensen worden omgegaan."

Steeds meer aangevers

De afgelopen weken sluiten steeds meer partijen, organisties en mensen zich aan bij de aangifte. Een overzicht vind je boven aan deze pagina. 
 

Sick of smoking

Om de aanklacht kracht bij te zetten en het OM te tonen dat er groot draagvlak is voor een stafzaak is Anne Marie in april 2016 een beweging gestart onder de naam Sick of Smoking, waar mensen die letterlijk of figuurlijk ‘ziek’ zijn van roken zich kunnen aansluiten om gezamenlijk een vuist te maken tegen de tabaksindustrie.
 
Anne Marie roept zoveel mogelijk mensen die ziek zijn geworden door tabak, maar ook naasten, nabestaanden en omgeving op om zich aan te sluiten bij deze beweging. Ga naar www.sickofsmoking.nl en kijk wat jij kunt doen!
 

Vragen

De stap naar de rechter heeft veel losgemaakt bij onze achterban. We zijn blij met de vele steunbetuigingen, maar merken ook dat het vragen oproept. De meest gestelde vragen hebben we op deze pagina beantwoord.

Select the Component and add.
Close

Alle aangevers

De lijst met organisaties die aangifte hebben gedaan tegen de vier in Nederland actieve tabaksproducenten groeit.

Rookvrije generatie

Een generatie kinderen die vrij van rook kan opgroeien. Daar zet KWF zich voor in. Middels campagnes, maar ook door beleidsbeïnvloeding.
Lees meer over de Rookvrije generatie

De volledige aangifte

Strafrechtadvocate Bénédicte Ficq heeft onderzocht of een strafzaak tegen de tabaksindustrie haalbaar is. Dat heeft geleid tot daadwerkelijke aangifte bij het Openbaar Ministerie op 29 september 2016.
Download de aangifte