Waarom wel/geen bevolkingsonderzoek

KWF.nl > Kanker voorkomen > Bevolkingsonderzoek > Waarom wel/geen bevolkingsonderzoek
mobiele screening-team Midden West

​Voor wie het onderzoek nodig was en voor wie niet, dat weet je pas achteraf

KWF Kankerbestrijding

Uitslag bevolkingsonderzoek is een momentopname

Door een bevolkingsonderzoek naar kanker kan kanker eerder worden ontdekt, behandeld of zelfs voorkomen worden. Naast voordelen hebben bevolkingsonderzoeken naar kanker helaas ook nadelen. Onderstaande punten kunnen je helpen te bepalen of je wel of niet meedoet.

Waarom bevolkingsonderzoek?

Met screening kan worden ontdekt of iemand  kanker of een voorstaduim van kanker heeft. Wordt kanker vroeger ontdekt, dan is de kans vaak groter dat de behandeling succes heeft. Als voorstadia van kanker worden ontdekt, kan kanker zelfs worden voorkomen.

Niet voor elke vorm van kanker bestaat er een bevolkingsonderzoek, of zal er 1 komen. Er komt pas een bevolkingsonderzoek als onder andere zorgvuldig is vastgesteld dat:

  • een bepaalde soort kanker veel voorkomt en een flink  risico op sterfte geeft;
  • een speciale test deze soort kanker in een vroeg stadium kan opsporen;
  • met deze test de kans op genezing kan worden vergroot, dus dat er minder mensen aan de kankersoort overlijden; 
  • het een betaalbare, betrouwbare, eenvoudige test is die weinig belastend is.

Onnodig belastend voor mensen?

Een bevolkingsonderzoek test een grote groep mensen die nog geen klachten hebben (geuit). Bij een paar mensen uit die groep blijkt dan dat ze kanker hebben. Voor de andere deelnemers was het onderzoek dus niet nodig geweest. Maar voor wie het onderzoek nodig was en voor wie niet, weten we pas achteraf.

Garantie voor geen kanker?

Een goede uitslag van het bevolkingsonderzoek is nooit een garantie dat je geen kanker hebt of krijgt. Sommige tumoren worden door de test namelijk niet ontdekt en kanker kan zich op elk moment ontwikkelen. Ook vlak nadat je aan bevolkingsonderzoek hebt meegedaan.
  

'Verkeerde' testuitslag?

Geen enkele test is perfect en er zijn altijd mensen die een 'verkeerde' testuitslag krijgen. Wat kan er misgaan?
• Een testuitslag kan op kanker wijzen terwijl bij verder onderzoek blijkt dat deze persoon de ziekte toch niet heeft. Dit heet een fout-positieve uitslag.
• Het kan ook voorkomen dat mensen níet worden doorverwezen terwijl ze wel ziek zijn (men noemt dit een fout-negatieve uitslag). Deze mensen worden ten onrechte gerustgesteld.
 

Is eerder altijd beter?

Als in het bevolkingsonderzoek kanker wordt ontdekt, kan die kanker al zo ver zijn dat iemand niet meer te genezen is. Door het bevolkingsonderzoek weet deze persoon dan eerder dat hij/zij kanker heeft, zonder dat dit zijn/haar kans op genezing verbetert.
 

Onnodige behandeling?

Bij sommige mensen groeit de tumor die ontdekt wordt zo langzaam, dat deze mensen er tijdens hun leven geen last van zouden krijgen. Zij kunnen door het bevolkingsonderzoek een behandeling krijgen die dus eigenlijk niet nodig was.
 

Kosten tegenover baten?

Een bevolkingsonderzoek invoeren en volhouden kost veel geld. De overheid bekijkt of de kosten van een landelijke screening opwegen tegen het aantal mensen dat kanker overleeft dankzij deze vroege opsporing.
 

Meer weten

www.rivm.nl

Select the Component and add.
Close

Vragen over het bevolkingsonderzoek

Bekijk de informatie en veelgestelde vragen bij het RIVM of neem contact op met de screeningsorganisatie in je regio.

Alle informatie