Een klinische studie opzetten

Patiënt krijgt zorg in ziekenhuis

Er zijn verschillende initiatieven die ondersteuning bieden bij klinische studies.  Naast DORP (Dutch Oncology Research Platform) zijn er ook waardevolle initiatieven die zich richten op het optimaliseren van patiëntinclusie, zoals QuinteT.

DORP (Dutch Oncology Research Platform)

DORP (www.researchplatform-dorp.nl) is een samenwerking van en voor de bestaande partijen die zich in Nederland bezighouden met klinisch oncologisch onderzoek. DORP faciliteert en biedt hulp op het gebied van projectmanagement, monitoring en statistiek. Daarnaast zet DORP zich in om de betrokkenheid van patiënten te vergroten bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. DORP ontwikkelt hulpmiddelen ter ondersteuning van klinisch onderzoek. DORP richt zich daarbij op oncologisch onderzoek dat door de onderzoeker is geïnitieerd en wordt uitgevoerd. 

DORP ondersteunt bij:

 • Patienteninclusie verbeteren
  Het vinden van voldoende en de juiste patiënten voor een onderzoek is belangrijk voor het succes van een klinische studie. Gedurende de uitvoeringsfase van de studie is tegenvallende patiënteninclusie één van de hoofdredenen voor vertraging in het onderzoek. Omdat nieuwe studies leiden tot kennis over nieuwe behandelingen, medicijnen en/of verbeterde diagnostische methodes, is het tijdig afronden van deze studies van belang voor patiënten in het bijzonder en de medische wetenschap in het algemeen. Tijdens de interacties met onderzoekers bespreekt DORP diverse knelpunten. Hierbij komt ook de uitdaging rondom vinden van voor de studie geschikte patiënten ter sprake. DORP kan hierin adviseren. Dit document geeft een aantal suggesties voor onderzoekers die kunnen helpen om de inclusie van patiënten in studies te verbeteren. 
 • Proces rondom ondersteuningsaanvraag. 
 • Handleiding opvragen patiënten aantallen uit NKR.
  Met cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) kan de beschikbaarheid van patiënten die deel kunnen nemen aan een klinische studie worden ingeschat en kan hiermee een realistische planning worden gemaakt van 1) de beoogde inclusietijd van de studie en 2) het aantal centra dat nodig is voor de studie om tot de benodigde aantallen patiënten te komen. In de NKR worden gegevens over diagnostiek en primaire behandeling van alle patiënten met kanker in Nederland vastgelegd. Deze cijfers zijn deels zelf op te zoeken en deels op te vragen bij het IKNL. 
 • Clinical Trial Roadmap
  Er komt veel kijken bij het voorbereiden en uitvoeren van een klinische studie. Om inzichtelijk te maken waar een onderzoeker aan moet denken, ontwikkelt DORP de Clinical Trial Roadmap.  
 • Handleiding ter voorbereiding op een inspectie 

Overige projecten / onderwerpen waar DORP momenteel haar aandacht op focust en op korte  termijn met een document / handleiding komt:

 • Cohorten – toolkit voor het opstarten van Tumor specifieke Cohort studies.
 • Professionalisering onderzoeksgroepen
 • Efficiënt en effectief monitoren door:
  -    toolkit voor monitoring in samenwerking met Trial-/Datacentra 
  -    toepassen site gestuurd monitoren (combineren meerdere studies – op basis van PLCRC en substudies)
  - introduceren risico gestuurd kwaliteitsmanagement/monitoren (hier kunnen meerdere studies voor in aanmerking komen
 • Makkelijk leesbaar/begrijpbaar maken van patiënteninformatie – toolkit
 • Onderzoek naar de methodologische voor- en nadelen van het TwiCs (Trials within Cohorts) design, o.a. via webinar ‘Methodological challenges in the Trial within Cohorts (TwiCs) design‘ (toegang via naam en e-mail adres zoals opgegeven voor de webinar. Aanvraag voor toegang kan ingediend worden via info@researchplatform-dorp.nl)
 • Lekensamenvattingen –  toolkit
   

QuinteT (Qualitative Research Integrated with Trials)   

QuinteT biedt een complete methode om de inclusie in RCT’s te optimaliseren: een interventie voor moeilijke trials. Enkele tips hierbij zijn: verzamel pre-randomization screeningsdata, presenteer de RCT-info op een gebalanceerde manier en stroomlijn patiëntenroutes.