Wetenschapsbeleid van KWF sluit aan bij nieuwe wetenschapsvisie overheid

onderzoeker

Diverse studies laten zien dat kennis uit wetenschappelijk onderzoek niet (snel) genoeg wordt vertaald naar klinische toepassingen voor de patiënt. Dit vinden wij een groot probleem en daarom gaat KWF veel nadruk leggen op hoe onderzoeksresultaten bijdragen aan onze missiedoelen: meer genezing, minder kanker en een betere kwaliteit van leven.

De rol van KWF heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van onderzoeksfinancier pur sang tot facilitator van en investeerder in kankeronderzoek. Concreet betekent dat onder meer:

  1. We zetten de vraag wat de patiënt aan het onderzoek heeft centraal. Een plan voor implementatie van de onderzoeksresultaten in de praktijk maakt deel uit van de financieringsaanvraag
  2. We lossen knelpunten op die de doorstroom naar de behandelpraktijk belemmeren, met hulp van aanvullende financieringen
  3. We bevorderen de samenwerking tussen relevante onderzoeksgroepen en andere betrokken partijen die zich met hetzelfde onderwerp bezighouden
  4. We stimuleren nationale en internationale samenwerkingsverbanden
  5. We financieren unieke hoogrisicoprojecten met een hoge potentie om een wetenschappelijke doorbraak te veroorzaken
  6. We financieren getalenteerde, jonge onderzoekers
  7. We financieren excellent fundamenteel kankeronderzoek, omdat dit de bron is voor nieuwe inzichten
  8. We betrekken patiënten (ervaringsdeskundigen) bij de beoordeling van al onze bestedingen

KWF Kankerbestrijding is een van de grootste financiers van kankeronderzoeksprojecten in Nederland. In 2017 investeerden wij 133,6 miljoen euro in onze missiedoelen (minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven), waarvan ruim 110 miljoen onderzoeksdoeleinden betrof.

Bovenstaande visie sluit aan bij het rapport 'Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst', dat minister Bussemaker, staatssecretaris Dekker (beiden OCW) en minister Kamp (EZ) op 25 november 2014 aanboden aan de Tweede Kamer. 

11 september 2018