Vroegtijdige opsporing prostaatkanker

Man in gesprek met arts

KWF Kankerbestrijding ​vindt het op dit moment niet zinvol om een bevolkingsonderzoek prostaatkanker te starten. Geen enkele screeningsmethode is hiervoor geschikt genoeg. De voordelen (minder sterfte aan prostaatkanker) wegen niet op tegen de nadelen (overdiagnostiek, overbehandeling, psychische belasting, kosten).

Onderzoek naar betrouwbare screeningsmethoden bij prostaatkanker vindt wereldwijd plaats. Ook KWF Kankerbestrijding financiert dergelijke studies. Uiteindelijk zal blijken of deze nieuwe methoden zich lenen voor een bevolkingsonderzoek. Hierbij moet telkens worden bepaald of de gezondheidswinst opweegt tegen de materiële, maar vooral ook immateriële kosten per gewonnen levensjaar.