Uitstel HPV-vaccinatie

Man in gesprek met arts

Het RIVM heeft 12 maart bekend gemaakt alle HPV-vaccinaties voor 12 en 13-jarige meisjes uit te stellen tot na de zomer. Dit in verband met alle noodzakelijke maatregelen die genomen moeten worden door het coronavirus.  KWF Kankerbestrijding staat volledig achter de keuze van het RIVM. 

Als gezondheidsfonds dragen wij bij aan het doel om extra alert te zijn op het coronavirus. Deze beslissing van het RIVM staan in lijn met de landelijke maatregelen die vanuit het ministerie van VWS gevraagd worden. Het coronavirus vraagt zoveel werkdruk van alle medewerkers en de HPV-groepsvaccinaties brengen nu teveel risico’s met zich mee. 

Geen gevolgen voor bescherming

KWF wil benadrukken dat deze beslissing geen gevolgen heeft voor de bescherming tegen baarmoederhalskanker. Met uitstel van HPV-vaccinaties van een half jaar komt de bescherming tegen kanker door het Rijksvaccinatieprogramma niet in gevaar. Met het HPV-vaccin wordt de kans op baarmoederhalskanker met 75 procent verkleind. Deze percentages zijn over een half jaar gelijk. 

•    Meer informatie over het uitstel van de vaccinaties is te vinden op de website van het RIVM.
•    Meer informatie over HPV-vaccin is te vinden op kwf.nl/HPV
•   Heeft u te maken met kanker en vragen over het coronavirus? Neem dan contact op uw behandelend arts of uw eigen huisarts.

 

13 maart 2020