Tatoeages en kankerrisico

Arm met tatoeage

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft aan dat het risico op kanker door tatoeages klein is, maar niet verwaarloosbaar: variërend van 1 op 10.000 tot 1 op 1 miljoen. Tatoeage-inkt bevat stoffen als polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en aromatische aminen. Deze stoffen kunnen kankerverwekkend zijn.

Of het hebben van een tatoeage gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, hangt van heel veel verschillende factoren af. Zo spelen de grootte van de tatoeage, de concentratie van de schadelijke stof en de tijd dat je lichaam eraan blootgesteld is een rol bij de ontwikkeling van kanker.

Waar moet je op letten?

  • Denk goed na voor je een tatoeage laat zetten. Het kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals het krijgen van kanker.
  • Ga alleen naar een tatoeëerder die een GGD-vergunning heeft. De GGD verstrekt deze alleen na een inspectie. Op de website veiligtatoeeren.nl kun je opzoeken welke tatoeëerders een vergunning hebben. Hoewel de kans op veilige inkten bij studio’s met een vergunning waarschijnlijk groter is, komen onveilige inkten ook hier helaas voor. De NVWA schat in dat 5 à 10% van de studio’s met een vergunning werkt met inkten die kankerverwekkende stoffen bevatten.
  • Dring er zelf ook op aan dat de tatoeëerder tatoeagekleurstoffen gebruikt die voldoen aan de regelgeving. Vraag naar de brochure met veiligheidsinformatie.

Heb je al een tatoeage?

Het is niet uit te sluiten dat je een tatoeage hebt laten zetten met onveilige inkten. Er is nog geen bewijs of mensen met een tatoeage door onveilige inkten ziek zijn geworden. Hiervoor is uitgebreider onderzoek nodig.

Als je een tatoeage hebt, let dan op het volgende:

  • Uv-licht van zon of zonnebank bevordert de vorming van aromatische aminen uit onveilige inkten. Als die in het lichaam vrijkomen, vergroot dat de kans op kanker. Het is daarom belangrijk je tatoeage goed te beschermen tegen de zon;
  • Bij het verwijderen/weglaseren van tatoeages kunnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen.

Meer informatie vind je hier

28 november 2018