Tatoeages en het risico op kanker

Arm met tatoeage

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft aan dat het risico op kanker door tatoeages klein is, maar niet verwaarloosbaar: variërend van 1 op 10.000 tot 1 op 1 miljoen. Tatoeage-inkt bevat stoffen als polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en aromatische aminen. Deze stoffen kunnen kankerverwekkend zijn.

Welke factoren spelen mee?

Of het hebben van een tatoeage gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, hangt van heel veel verschillende factoren af. Zo spelen de grootte van de tatoeage, de concentratie van de schadelijke stof en de tijd dat je lichaam eraan blootgesteld is een rol bij de ontwikkeling van kanker.

Regels rondom tatoeage-inkt

Om de veiligheid van de burgers te beschermen treedt vanaf 4 jan 2022 een nieuwe editie van de Europese REACH-verordening in werking. In deze wet staan strenge limieten voor pigmenten in tatoeage-inkten. Het gaat om stoffen die kankerverwekkend zijn, maar ook om stoffen die huid en ogen kunnen irriteren. 

Daarnaast komt er per januari ook een nieuwe veiligheidscode. Hierin staat bijvoorbeeld dat de informatie op de inktflacons beschikbaar moet zijn voor de klant, en dat op het toestemmingsformulier informatie moet staan over welke tatoeage-inkt er is gebruikt. Het advies is om deze informatie te bewaren.  

Waar moet je op letten bij het zetten van een tatoeage?

  • Denk goed na voor je een tatoeage laat zetten. Het kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals het krijgen van kanker.
  • Ga alleen naar een tatoeëerder die een GGD-vergunning heeft. De GGD verstrekt deze alleen na een inspectie. Op de website veiligtatoeeren.nl kun je opzoeken welke tatoeëerders een vergunning hebben. Hoewel de kans op veilige inkten bij studio’s met een vergunning waarschijnlijk groter is, komen onveilige inkten ook hier helaas voor. De NVWA schat in dat 5 à 10% van de studio’s met een vergunning werkt met inkten die kankerverwekkende stoffen bevatten.
  • Dring er zelf ook op aan dat de tatoeëerder tatoeagekleurstoffen gebruikt die voldoen aan de regelgeving. Vraag naar de brochure met veiligheidsinformatie. Vanaf 4 januari 2022 is de tatoeëerder verplicht dit mee te geven. Bewaar deze informatie.  
  • Als je het vermoeden hebt dat een vergunde locatie zich niet houdt aan de veiligheidscode, bijvoorbeeld door het niet beschikbaar stellen van de informatie, kun je hiervan melding maken bij de regionale GGD.

Heb je al een tatoeage?

Het is niet uit te sluiten dat je een tatoeage hebt laten zetten met onveilige inkten. Er is nog geen bewijs of mensen met een tatoeage door onveilige inkten ziek zijn geworden. Hiervoor is uitgebreider onderzoek nodig.

Als je een tatoeage hebt, let dan op het volgende:

  • Uv-licht van zon of zonnebank bevordert de vorming van aromatische aminen uit onveilige inkten. Als die in het lichaam vrijkomen, vergroot dat de kans op kanker. Het is daarom belangrijk je tatoeage goed te beschermen tegen de zon;
  • Bij het verwijderen/weglaseren van tatoeages kunnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen.

Meer informatie vind je hier:

06 oktober 2021