Standpunt tabaksindustrie

verpakking van sigaretten

De tabaksindustrie is wat ons betreft geen normale industrie. De bizarre werkelijkheid is dat deze industrie willens en wetens een product maakt dat meer dan 1 op de 2 van zijn gebruikers doodt. Kinderen worden ‘replacement smokers’ genoemd. Oftewel, zij die de vroegtijdig overleden rokers (ongeveer 20.000 per jaar) moeten vervangen. De tabaksindustrie richt haar pijlen dan ook op alle mogelijke manieren op onze kinderen. Wij kunnen en willen dit niet accepteren.

Vanuit deze overtuiging voeren wij in geen geval overleg met de tabaksindustrie, werken we niet samen met de tabaksindustrie en nemen we geen geld aan van hen.

Tabaksverdrag

Nederland heeft in 2005 het kaderverdrag voor tabaksontmoediging van de Wereld Gezondheidsorganisatie ondertekend, ook wel wereldwijde Tabaksverdrag genoemd. Het doel van het WHO-Kaderverdrag is om huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de, zoals in het verdrag beschreven, verwoestende gezondheidseffecten en sociale, milieu- en economische gevolgen van tabaksconsumptie en blootstelling aan tabaksrook.

Artikel 5.3 van dit verdrag beschrijft dat ook de overheid moet waken voor de belangen van de tabaksindustrie bij totstandkoming van (volksgezondheids-)beleid. De gedachte hierachter is dat de tabaksindustrie op deze manier geen invloed kan uitoefenen op het tabaksontmoedigingsbeleid van de overheid. Tabaksontmoedigingsbeleid is namelijk per definitie nadelig voor de tabaksindustrie en uit het verleden is gebleken dat zij alles in het werk stellen om dit te frustreren.

Het blijkt dat artikel 5.3 nog niet helemaal goed is doorgevoerd binnen alle overheidslagen. Wel heeft de rijksoverheid in 2015 een protocol aangenomen waarbij zij de omgang met de tabaksindustrie duiden en inperken. Ons uitgangspunt is dat de Nederlandse overheid niet moet praten met de tabaksindustrie en -lobby, zeker niet in een periode waarin beleid wordt voorbereid en gemaakt. Bij de implementatie van maatregelen is (technisch) overleg met de branche waarschijnlijk wel nodig. Voor deze overleggen is volledige transparantie vereist. Het Verenigd Koninkrijk implementeerde in 2009 al artikel 5.3. Voor de implementatie van artikel 5.3 kan Nederland een voorbeeld nemen aan het Verenigd Koninkrijk.

12 augustus 2019