Standpunt tabaksaccijns

verpakking van sigaretten

Accijnsverhoging is de meest effectieve maatregel om het algemene tabaksgebruik in Nederland te verminderen en te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Bij een prijsstijging van 10 procent daalt het tabaksgebruik gemiddeld met 4 procent. 1 Het verhogen van de verkoopprijs van tabak heeft effect op het aantal rokers vanwege het volgende: 

  1. Niet-rokers (vooral jongeren; zij hebben over het algemeen minder te besteden) zijn minder geneigd om te beginnen met roken;.
  2. Rokers worden gestimuleerd om te stoppen met roken;
  3. Ex-rokers vallen minder snel terug;
  4. Rokers gaan minder roken.

Prijs voor tabaksproducten

Samen met het Longfonds en de Hartstichting zetten we ons in voor een Rookvrije Generatie. Samen met een snel groeiend aantal maatschappelijke partijen en personen werken we toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. KWF streeft vanuit deze gezamenlijke stip op de horizon dan ook naar jaarlijkse en wezenlijke verhogingen van de prijs voor tabaksproducten. Het Franse voorbeeld, waarin de komende jaren de prijs van een sigarettenpakje zal stijgen naar 10 euro per pakje, vinden we inspirerend. Om te voorkomen dat men overstapt naar een goedkoper alternatief, streven we ernaar om de prijs van 1 shagje gelijk te trekken aan de prijs van 1 sigaret. Dit resulteert relatief in hogere prijsverhogingen voor shag ten opzichte van sigaretten.

 

MKBA tabaksontmoediging

Vaak wordt beweerd dat roken vanuit financieel oogpunt goed is voor de maatschappij omdat het de schatkist accijnsinkomsten oplevert, of omdat rokers op jongere leeftijd overlijden en daardoor geen gebruik maken van (bijvoorbeeld) hun opgebouwde pensioenen/AOW. KWF liet een maatschappelijke kosten-baten analyse maken waaruit het tegenovergestelde uitkomt: tabaksontmoediging maakt Nederland juist rijker én gezonder!

Fact sheet Tobacco Taxation

12 augustus 2019