Standpunt alternatieve behandelwijzen

Man in gesprek met arts

KWF advies

KWF adviseert mensen met klem om altijd naar een reguliere arts te gaan voor de juiste diagnose en behandeling van kanker.
Wanneer kankerpatiënten alleen een alternatieve behandeling volgen, kan dat leiden tot grote gezondheidsrisico's. De kans op terugdringen van de ziekte en/of langdurige, ziektevrije overleving kan kleiner worden. 

Wat is een alternatieve behandeling?

Alternatieve behandelingen zijn behandelingen waarvan de werkzaamheid niet wetenschappelijk is vastgesteld. Er is dus geen bewijs dat alternatieve behandelingen helpen tegen kanker. Alternatieve behandelingen zijn niet opgenomen in de richtlijnen die artsen gebruiken om de beste behandeling te bepalen. Ze maken geen onderdeel uit van de reguliere zorg.

Kankerpatiënten kunnen zich aangetrokken voelen tot alternatieve behandelingen. Het kan hen steun bieden of het gevoel geven dat ze invloed op hun situatie kunnen uitoefenen. Maar wanneer een behandeling niet wetenschappelijk is onderzocht, is er geen bewijs dat de behandeling kanker kan behandelen.

KWF financiert geen alternatieve behandelingen.

Onderzoek naar nieuwe behandelingen

Voor reguliere behandelingen is wetenschappelijk onderzoek vereist. Daarbij onderzoekt men bij een groot aantal patiënten het effect van de behandeling. Dat gebeurt met 2 groepen patiënten. De ene groep krijgt de tot dan toe gebruikelijke behandeling; de andere groep de nieuwe behandeling. Dit heet een vergelijkend onderzoek. Pas in een vergelijkend onderzoek wordt duidelijk of de nieuwe behandeling een gunstig effect op de ziekte kan hebben.

Standpunt KWF over alternatieve behandelingen

  • KWF raadt het sterk af om alleen maar naar een alternatief werkende behandelaar te gaan, omdat dat grote gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.
  • KWF adviseert mensen met kanker met klem om altijd een reguliere arts (arts die behandelt volgens de officieel erkende, medische wetenschap) te raadplegen om de ziekte definitief vast te stellen.
  • Ook is het heel belangrijk om de reguliere arts altijd te blijven raadplegen om de kans op een werkzame behandeling zo groot mogelijk te maken.
  • Methoden om de diagnose kanker te stellen en kanker te behandelen moeten voldoen aan de eisen van de internationale medische wetenschap. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek moeten in erkende medische vakbladen te lezen zijn en dus objectief te controleren zijn. Dit betekent, dat elke behandeling wetenschappelijk onderzocht moet worden. Pas dan weten we of een behandeling een gunstig effect op de ziekte kan hebben. 
  • Sommige alternatief werkende behandelaars zeggen kanker te constateren met onderzoeken waarvan nooit bewezen is dat daarmee kanker aangetoond kan worden. Vervolgens gaan ze over tot een behandeling. Neem hierover contact op met je arts. Je kan ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inschakelen.
  • Sommige alternatief werkende behandelaars ontkennen de eerder in het ziekenhuis vastgestelde diagnose. Neem hierover contact op met je arts. Je kan ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inschakelen.
  • Patiënten die besluiten naast de reguliere behandeling een alternatieve behandeling te volgen, doen er goed aan dit altijd met hun specialist of huisarts te bespreken.
  • ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’ gaat niet altijd op. Alternatieve behandelingen kunnen schadelijk zijn.

Wat is complementaire zorg?

De term complementair wordt gebruikt voor zorg die is gericht op een betere kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld door klachten zoals vermoeidheid of spanning te verminderen. 
Voor sommige vormen van deze complementaire zorg bestaat wetenschappelijk bewijs dat ze werken. Voor andere vormen is dat bewijs er (nog) niet. 
Je vindt meer informatie over verschillende complementaire behandelingen op kanker.nl
 

12 februari 2022