Standpunt alternatieve behandelwijzen

Man in gesprek met arts

Wanneer kankerpatiënten alleen een alternatieve behandeling volgen, kan dat leiden tot grote gezondheidsrisico's. De kans op terugdringen van de ziekte en/of langdurige, ziektevrije overleving kan kleiner worden.

Wat is een alternatieve behandeling?

Alternatieve behandelingen zijn behandelingen waarvan de werkzaamheid niet wetenschappelijk is aangetoond. Er is dus geen bewijs dat alternatieve behandelingen helpen tegen kanker. Daarom zijn alternatieve behandelingen geen onderdeel van de reguliere zorg en zijn ze niet opgenomen in de landelijke richtlijnen die artsen gebruiken om de beste behandeling voor patiënten te bepalen. KWF financiert geen alternatieve behandelingen.

Sommige kankerpatiënten voelen zich aangetrokken tot alternatieve behandelingen. Het kan steun bieden of hen het gevoel geven dat ze invloed op hun situatie kunnen uitoefenen. Maar wanneer een behandeling niet wetenschappelijk is onderzocht, is er geen bewijs dat de behandeling kanker kan behandelen.

Onderzoek naar nieuwe behandelingen

Voor reguliere behandelingen is wetenschappelijk onderzoek vereist waarbij met een vergelijkend onderzoek bij een groot aantal patiënten het effect van de behandeling wordt onderzocht.

Bij zo’n vergelijkend onderzoek krijgt de ene groep patiënten een nieuwe behandeling. De andere groep patiënten krijgt de tot dan toe gebruikelijke behandeling. Pas dan wordt duidelijk of de nieuwe behandeling een gunstig effect op de ziekte kan hebben.

KWF over alternatieve behandelingen

  • Methoden om de diagnose kanker te stellen en kanker te behandelen moeten voldoen aan de eisen van de internationale medische wetenschap. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek moeten in erkende medische vakbladen te lezen zijn en dus objectief te controleren zijn. Dit betekent, dat elke behandeling wetenschappelijk onderzocht moet worden. Pas dan kan een nieuwe behandeling erkend worden als standaardbehandeling en opgenomen worden in de richtlijnen die artsen gebruiken om de beste behandeling voor patiënten te bepalen.
  • KWF adviseert mensen met kanker met klem om altijd een reguliere arts te raadplegen om de ziekte definitief vast te stellen.
  • Ook is het heel belangrijk om de reguliere arts altijd te blijven raadplegen om de kans op een werkzame behandeling zo groot mogelijk te maken.
  • KWF raadt mensen met kanker sterk af om alleen maar naar een alternatief werkende behandelaar te gaan, omdat dat grote gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.
  • Sommige alternatief werkende behandelaars ontkennen de eerder in het ziekenhuis vastgestelde diagnose. Neem hierover contact op met uw arts. U kunt ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inschakelen.
  • Patiënten die besluiten naast de reguliere behandeling een alternatieve behandeling te volgen, doen er goed aan dit altijd met hun specialist of huisarts te bespreken.
  • ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’ gaat niet altijd op. Alternatieve behandelingen kunnen schadelijk zijn.

Wat is complementaire zorg?

Met de term complementair bedoelt men zorg die is gericht op een betere kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld door klachten te verminderen of bij te dragen aan herstel. Voor sommige vormen van deze complementaire zorg bestaat wetenschappelijk bewijs dat ze werken. Voor andere vormen is dat bewijs er (nog) niet.

Meer informatie

In onze brochure alternatieve behandelingen bij kanker vind je meer informatie over alternatieve behandelingen en vind je de KWF-checklist voor als je nadenkt over een alternatieve behandeling.

13 september 2018