Roken

Meisjes willen geen sigaret

De schadelijke gevolgen van roken zijn enorm: bijna 30% van alle kankersterfte wordt veroorzaakt door roken. Daarmee is roken de grootste vermijdbare risicofactor als het gaat om het krijgen van kanker. Dit moet stoppen. De afgelopen 20 jaar is er gelukkig al heel veel veranderd: de rookvrije samenleving komt dichterbij. Dat er vroeger nog in het OV gerookt mocht worden, op de werkplek of in de klas kan nu niemand zich meer indenken. Gelukkig daalt voor het eerst het aantal vrouwen onder de 60 jaar met longkanker, een daling die bij mannen al enige tijd gaande is.

We gaan dus de goede kant op. Maar we zijn er nog lang niet.

Alliantie Nederland Rookvrij

Samen met Hartstichting en Longfonds hebben we de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) opgericht en de Rookvrije Generatie gelanceerd. Dat is een samenleving waarin kinderen vrij van tabaksrook opgroeien, zonder de verleiding te gaan roken. KWF gelooft in een aanpak van verbinden en samenwerken om te komen tot die Rookvrije Generatie.

Sinds de oprichting in 2013 heeft de ANR een forse groei doorgemaakt en zien we de wereld om ons heen veranderen. Meer dan 160 verschillende organisaties hebben zich bij de ANR aangesloten om een Rookvrije Generatie te realiseren. Van  gemeenten en artsen tot banken en voetbalclubs. Deze uitbreiding en verscheidenheid van leden maakt dat de ANR een wendbare organisatie is, die snel kan reageren op nieuwe ontwikkelingen.

We werken op tal van initiatieven samen met diverse partijen, waaronder medisch specialisten zoals long- en verslavingsartsen. Denk bijvoorbeeld aan Stoptober en Artsen Slaan Alarm. Zo kunnen we niet alleen onze kinderen beschermen, maar ook een breed front tegen de tabaksindustrie vormen.

Rookvrij is de norm

Het werkt; rookvrij is inmiddels de norm. Er zijn duizenden locaties rookvrij: speeltuinen, sportclubs en schoolpleinen worden aangemeld op rookvrij.nl. Dit helpt om te zorgen dat onze kinderen niet meer geconfronteerd worden met de schadelijke gevolgen van tabak. Ook gaan gemeenten zelf aan de slag met plaatselijke verordeningen, besluiten winkelketens als Lidl en Kruidvat te stoppen met de verkoop van tabak en stoppen banken met beleggingen in de tabaksindustrie.

Historisch pakket aan maatregelen voor een Rookvrije Generatie

In september wordt in de Tweede Kamer het Preventieakkoord besproken. Dit is een historisch pakket aan maatregelen om de Rookvrije Generatie zo snel mogelijk te realiseren. Denk aan wettelijke maatregelen zoals accijnsverhoging, de verkoop van tabak moet uit het zicht van kinderen, een drastische daling van het aantal verkooppunten, neutrale verpakkingen van tabak en rokers krijgen meer financiële hulp bij stoppen met roken.

KWF heeft zich hier, met andere partijen, via intensieve lobby hard voor gemaakt. Het is voor het eerst dat zo’n groot pakket aan maatregelen wordt ingevoerd. Het uitvoeren van het gehele preventieakkoord is noodzakelijk om echt effect te hebben. Waar nodig zullen hier voor blijven lobbyen.

Strafzaak tegen de tabaksindustrie

Ook zetten we alles op alles om de tabaksindustrie ter verantwoording te roepen voor hun daden. Daarom was KWF mede-aangever en financier van de strafzaak tegen de tabaksindustrie. Dat heeft er voor gezorgd dat er veel meer duidelijk is geworden over de sjoemelsigaret. Hoe Nederland naar tabak kijkt, is voorgoed veranderd. Dit is een beweging die onomkeerbaar is geworden. 

Tabak Nee

In de media zijn berichten verschenen over de site Tabak Nee, opgezet door de Stichting Rookpreventie Jeugd. KWF heeft dit journalistieke project gefinancierd. Ieder project kent een begin en een einde, 31 december 2018 was de einddatum van dit project en stopte de financiering. Ieder nieuw voorstel van Stichting Rookpreventie Jeugd zal beoordeeld worden en waar we elkaar kunnen versterken, werken we samen. Dat gebeurt al via bijvoorbeeld Stoptober en Artsen Slaan Alarm.

De Rookvrije Generatie gaat er komen, dit is een onomkeerbare beweging die in gang is gezet. Iedereen kan zijn steentje bijdragen om mee te helpen. Zo beschermen we samen onze kinderen tegen de schadelijke gevolgen van tabak. 

09 augustus 2019