KWF verheugd over prijsdaling longkankermedicijn nivolumab

Man in gesprek met arts

De forse prijsverlaging van het medicijn nivolumab die minister Schippers (Volksgezondheid) bij de producent heeft bedongen, is fantastisch nieuws voor (long)kankerpatiënten. Het medicijn komt per maart in het basispakket. Nivolumab kan het leven verlengen van (long)kankerpatiënten. Tot vandaag werd het middel vanwege de hoge prijs niet vergoed. KWF Kankerbestrijding hoopt dat deze doorbraak de weg vrij maakt om ook andere toekomstige innovatieve (dure) medicijnen in het basispakket te krijgen.

Door medisch-technologische ontwikkelingen komen er steeds meer nieuwe kankergeneesmiddelen op de markt. Hierdoor verbeteren behandelingen en hebben kankerpatiënten meer uitzicht op overleving dan wel een langer leven en/of betere kwaliteit van leven. Vanwege de hoge prijzen bereiken deze medicijnen niet altijd de patiënt. Daarom zet minister Schippers met de forse prijsdaling een zeer belangrijke stap voor kankerpatiënten. KWF hoopt dat andere partijen (farmaceuten, zorgverzekeraars en zorgbestuurders) haar in deze beweging volgen.

KWF Kankerbestrijding pleit er al sinds 2014 voor dat de toegang tot dure kankergeneesmiddelen te allen tijde is gegarandeerd voor kankerpatiënten. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is verlaging van de prijzen van geneesmiddelen door farmaceuten. Want alleen dan zijn innovatieve medicijnen als nivolumab beschikbaar voor patiënten, nu en in de toekomst. 

Advies KWF beschikbaarheid dure medicijnen

Om gelijke beschikbaarheid van dure kankergeneesmiddelen te waarborgen, adviseert KWF Kankerbestrijding de volgende 3 zaken:

  1. De toegang tot dure kankergeneesmiddelen moet zijn gegarandeerd voor de patiënt. Transparantie betreffende de locatie waar welke behandeling plaatsvindt, is daarbij een randvoorwaarde. De minister moet samen met zorgbestuurders, verzekeraars en farmaceuten zorgen dat hier budget voor is op korte termijn.
  2. De prijs van kankergeneesmiddelen moet omlaag. De farmaceutische industrie moet reële prijzen vaststellen met oog voor een maatschappelijk aanvaardbare ROI. De rol van de overheid hierbij is slim onderhandelen en inkopen. Daarnaast moet de inzet van alternatieven worden onderzocht en gestimuleerd.
  3. De huidige problemen rondom dure geneesmiddelen zelfstandig oplossen, zijn te ingewikkeld door de afzonderlijke partijen (zorgverzekeraars, ziekenhuizen en farmaceuten) op te laten lossen. Dit omdat er vanuit verschillende belangen wordt gedacht. KWF roept minister Schippers op hierin de regie te nemen, want het is essentieel dat alle betrokken partijen nu in beweging komen.