Neutrale sigarettenpakjes

Meisjes willen geen sigaret

Sigarettenpakjes als marketingmiddel

Sinds de aanscherping van de Tabakswet in 2002 mag er geen reclame gemaakt worden voor tabaksproducten. Met uitzondering van tabaksverkooppunten, zoals supermarkten, drogisterijen en tabaksspeciaalzaken. Daar mag in beperkte mate nog reclame gemaakt worden. Sigarettenpakjes zijn hierdoor voor de tabaksindustrie een belangrijk(er) marketingmiddel geworden. 

Om kinderen te beschermen tegen de verleiding van tabak is marketing beperking op sigarettenpakjes belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat kinderen vatbaar zijn voor het uiterlijk van sigarettenpakjes. Sigarettenpakjes zonder marketing worden ook wel neutrale sigarettenpakjes genoemd. 

Neutrale verpakkingen: wat zijn het?

De zogeheten ‘plain packages’ oftewel neutrale verpakkingen, zijn pakjes zonder merksymbolen en zonder (felle) kleuren en logo’s, het merk staat in een standaardletter op een vaste plek, er zijn verplichte gezondheidswaarschuwingen (tekst en foto) en een verwijzing naar een stoplijn. De pakjes verminderen de aantrekkelijkheid van sigarettenpakjes, vergroten de effectiviteit van gezondheidswaarschuwingen, verminderen de misleidingen over de schadelijkheid van tabaksproducten. Uiteindelijk zorgt deze maatregel in combinatie met andere tabaksontmoedigingsmaatregelen voor minder tabaksgebruik. 

Australië was in 2012 het eerste land ter wereld dat plain packaging invoerde. In combinatie met de invoering van andere tabaksontmoedigingsmaatregelen (zoals voorlichting en accijnsverhogingen) daalde in de periode van 2010 tot 2013 het aantal rokers met 15%, namelijk van 15.1% in 2010 naar 12.8% in 2013.  Inmiddels is plain packaging ook ingevoerd in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Noorwegen. Vanaf 2020 volgt ook België. Andere landen in de Europese Unie overwegen nog de introductie van plain packaging.

Huidige situatie: een tussenstap in Nederland

De eerste belangrijke stappen in de richting van plain packages zijn al gezet door de overheid. Het uiterlijk van pakjes is sinds mei 2016 door Europese wet- en regelgeving versoberd. Toen werden onder andere gezondheidswaarschuwingen met foto’s toegevoegd aan de pakjes. Eind 2016 besloot de Nederlandse regering de pakjes verder te versoberen, met ingang van 1 juli 2017; onder andere hologrammen, glitters en reliëf zijn verdwenen van de pakjes. We zijn blij met deze stap, maar zien het nadrukkelijk als tussenstap richting volledige invoering van plain packaging.  

Wat willen we?

We werken samen met het Longfonds en de Hartstichting aan een ‘Rookvrije Generatie’. Samen met een snel groeiend aantal maatschappelijke partijen en personen werken we toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. KWF streeft er vanuit deze gezamenlijke stip op de horizon dan ook naar dat ook in Nederland plain packaging volledig wordt doorgevoerd. Dit doen we door bij de overheid actief te pleiten voor plain packaging.

13 september 2019