Nachtdiensten en kanker

Man in gesprek met arts

Het internationale agentschap voor kankeronderzoek (IARC) veronderstelt dat het draaien van nachtdiensten tot een verhoogd risico op kanker kan leiden (vooral met betrekking tot borstkanker).* De organisatie baseert dit vooral op resultaten van verschillende dierstudies. Deze laten zien dat een verstoring van het dag- en nachtritme bij dieren kan leiden tot een verhoogde kans op tumorgroei. De studies in menselijke populaties laten daarentegen tegenstrijdige resultaten zien.**

Een direct oorzakelijk verband tussen nachtwerk en kanker mist. Dit kan komen door verschillen in studieopzet, maar ook door mogelijke verschillen in leefgewoonten tussen dag- en nachtwerkers. Het is denkbaar dat vrouwen in bij het draaien van nachtdiensten later kinderen krijgen, ongezonder eten, minder sporten of meer alcohol drinken. Al deze factoren vergroten de kans op borstkanker. Dit wil niet zeggen dat een oorzakelijk verband uitgesloten kan worden. Voor een oorzakelijk verband vastgesteld kan worden, is meer onderzoek nodig.

Bronvermelding

*International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC Monographs Programme finds cancer hazards associated with shiftwork, painting and firefighting. (2005). at
 

**Koppes, L. L. J., Geuskens, G. A., Pronk, A., Vermeulen, R. C. H. & De Vroome, E. M. M. Night work and breast cancer risk in a general population prospective cohort study in The Netherlands. Eur. J. Epidemiol. 29, 577–584 (2014).
 

Ijaz, S. et al. Night-shift work and breast cancer—a systematic review and meta-analysis. Scand J Work Env. Heal. 39, 431–447 (2013).
 

Lin, X. et al. Night-shift work increases morbidity of breast cancer and all-cause mortality: a meta-analysis of 16 prospective cohort studies. Sleep Med. (2015).

28 november 2018