Luchtverontreiniging

Koningin Wilhelmina en onderzoeker

Standpunt over luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging is de aanwezigheid van stoffen en gassen in de atmosfeer die schadelijk zijn voor mens of milieu. Belangrijke verontreinigers zijn fijnstof, roet, ozon en zwavel- en stikstofdioxide. Luchtverontreiniging wordt niet alleen veroorzaakt door verkeer, industrie en landbouw, maar ook door bijvoorbeeld open haarden, houtkachels en de natuur zelf (bijv. vulkaanuitbarstingen). Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging variëren van hart- en vaatziekten tot longkanker. Ongeveer 11% van alle longkankersterfte wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging (RIVM-rapport Luchtkwaliteit en gezondheidswinst. 23 april 2015). 

Houtrook

Houtrook is een bron van luchtverontreiniging. Het IARC (International Agency for Research on Cancer) classificeert houtrook als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’ (IARC Monograph Volume 95). Deze classificatie zegt alleen iets over het beschikbare bewijs voor het feit dat een stof kankerverwekkend is. De bewijsvoering voor houtrook is minder eenduidig dan voor bijvoorbeeld alcohol en tabaksrook. De classificering zegt ook niets over de mate waarin de stof bijdraagt aan (het ontstaan van) kanker. Het is niet duidelijk hoeveel kankergevallen veroorzaakt worden door houtrook.

Wel is bekend dat houtrook kan leiden tot andere gezondheidsklachten, vooral bij bepaalde kwetsbare groepen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het RIVM en het Longfond (zie onder).

Wat doet KWF?

Studies op dit gebied monitoren wij uiteraard. Indien nationale en internationale experts tot een significant ander inzicht komen, passen wij uiteraard ons standpunt aan (en daarmee ook onze focus in activiteiten).

Terug naar het overzicht