KWF Reactie Nieuwsbericht NOS Dure Geneesmiddelen 22-3-15

Man in gesprek met arts

KWF Kankerbestrijding wil dat nieuwe geneesmiddelen zo snel mogelijk bij de patiënt terechtkomen. En dat alle patiënten dezelfde toegang hebben tot effectieve medicijnen. Maar voor de nabije toekomst worden er al problemen gesignaleerd. KWF is voorzitter van de Werkgroep Dure Medicijnen om de toegankelijkheid van dure oncologische geneesmiddelen te borgen; nu en in de toekomst.

Ziekenhuizen kunnen dure geneesmiddelen niet betalen

In het NOS-journaal (22 maart 2015) stelde prof. Marcel Levi, voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC in Amsterdam dat zijn ziekenhuis te weinig budget heeft om nieuwe, werkzame geneesmiddelen te kunnen geven aan kankerpatiënten die daar baat bij zouden hebben. Ook meldt het NOS-journaal dat het NKI/AvL in 2014 € 3,5 miljoen tekort kwam op zijn budget voor dure geneesmiddelen.

Deze problemen komen niet uit de lucht vallen. In juni 2014 publiceerde de Signaleringscommissie Kanker (SCK) van KWF Kankerbestrijding een rapport over de toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen. Hieruit bleek dat de toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen toen - op enkele uitzonderingen na - goed geregeld was. Maar over de nabije toekomst maakte KWF zich grote zorgen. Deze zorgen komen nu uit, doordat het aantal kankerpatiënten is blijven groeien en er steeds meer dure geneesmiddelen zijn ontwikkeld. Het beschikbare zorgbudget groeit echter niet mee.

Wat mag een effectieve behandeling kosten?

KWF staat op het standpunt dat artsen in de spreekkamer, of ziekenhuisbesturen in de directiekamers niet op financiële gronden horen te beslissen of een patiënt een duur geneesmiddel wel of niet krijgt. Tekorten in het ziekenhuisbudget mogen een gelijkwaardige toegankelijkheid van tot medicijnen nooit in de weg staan. Wel is de relatie tussen de prijs van het geneesmiddel en de verwachte effectiviteit ervan relevant voor de keuze al of niet een bepaald geneesmiddel voor te schrijven. Een behandeling die als doel heeft de patiënt te genezen of die een verwachte levenswinst oplevert van bijvoorbeeld 5 jaar, zou meer mogen kosten dan een behandeling met een verwachte levenswinst van enkele weken of maanden. KWF kan en wil echter geen prijskaartjes aan behandelingen hangen.

KWF Kankerbestrijding is voorzitter van werkgroep ‘Dure Medicijnen’

Naar aanleiding van het SCK-rapport heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) in februari 2015 aan KWF gevraagd om een Werkgroep Dure Medicijnen in te richten en voor te zitten. Deze werkgroep moet oplossingen aandragen om de toegankelijkheid van oncologische geneesmiddelen in de toekomst te waarborgen. Namens KWF is prof. dr. ir. Koos van der Hoeven (LUMC) voorzitter van de werkgroep geworden. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van relevante partijen in de oncologie. Ook de kankerpatiënten zijn vertegenwoordigd. De werkgroep buigt zich onder meer over vragen als: welke belemmeringen ervaren artsen om dure oncologiemiddelen in te zetten bij de behandeling van een patiënt? Hoe bepalen we wat een reële prijs voor geneesmiddelen is, welke rol speelt de effectiviteit van het geneesmiddel hierbij en hoe organiseren we prijsonderhandelingen beter?