Haarverf

Man in gesprek met arts

Haarkleuringen behoren tot de best onderzochte cosmetische producten op de hedendaagse markt. Het Europese wetenschappelijke comité voor cosmetica (SCCP) beoordeelt de veiligheid van haarkleurstoffen. Ze bevestigde naar aanleiding van berichtgeving over mogelijke carcinogeniteit van haarverf dat de huidige afspraken voldoende zijn om de veiligheid van haarkleurmiddelen te garanderen.* Het SCCP adviseert consumenten wel om zich aan de gebruiksaanwijzingen op de verpakkingen van haarverf te houden. Dit vanwege de kans op mogelijke allergieën voor bepaalde ingrediënten in haarverf.

Daarnaast concludeert het internationale agentschap voor kankeronderzoek (IARC), onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), op basis van wetenschappelijk onderzoek dat haarverf niet kankerverwekkend is voor mensen.**  Maar volgens de huidige wetenschappelijke inzichten zijn de zorgen over dat haarverf kanker zou veroorzaken dus onterecht.

Bronvermelding

*European Commission. Cosmetics. Cosmetics Europe. Hair dyes.

**International Agency for Research on Cancer (IARC). Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. (2010).

13 september 2019