E-nummers en zoetstoffen zijn veilig

Man in gesprek met arts

E-nummers mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) houdt hier streng toezicht op. De regels voor het gebruik van E-nummers zijn vastgelegd in de Warenwet. In deze wet staat beschreven welke E-nummers zijn toegestaan. Per product is omschreven welke hulpstoffen (E-nummers) het mag bevatten. Ook de hoeveelheden zijn wettelijk geregeld, waarbij gebruik is gemaakt van hele ruime veiligheidsmarges. De NVWA houdt toezicht op het naleven van deze regels.

Verschillende experts, zoals het Voedingscentrum, en de NVWA, beamen dat E-nummers en daarmee zoetstoffen veilig zijn. KWF volgt het advies van deze experts. Meer informatie over dit onderwerp vind je op de websites van deze experts. 

Wat zijn E-nummers?

E-nummers zijn stoffen die worden toegevoegd om eigenschappen van voedingsmiddelen te verbeteren, bijvoorbeeld de kleur, de smaak of houdbaarheid. Sommige E-nummers worden uit de natuur (planten, bomen en struiken) gewonnen, terwijl andere E-nummers kunstmatig in fabrieken gemaakt worden. 

13 september 2019