De Rookvrije Generatie

Rookvrije Generatie

Samen naar een rookvrije samenleving

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds (samen de ‘founding fathers’ van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij). Samen met een snel groeiend aantal maatschappelijke partijen en personen werken we toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waarin kinderen zich bevinden rookvrij maken en vrij van de verleidingen om te gaan roken. 

Ieders hulp is hierbij nodig: de overheid om beleid en wetgeving te maken, lokale overheden om maatschappelijke initiatieven te faciliteren die bijvoorbeeld speeltuinen of sportclubs rookvrij willen maken. Maar ook als burger zelf kan je iets doen, bijvoorbeeld door niet te roken in het bijzijn van kinderen en daarmee het goede voorbeeld te geven, of de school van kinderen te stimuleren het schoolplein rookvrij te maken. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie.

Wat doet KWF?

KWF zet in op het beschermen van kinderen tegen de verleidingen van tabaksproducten. Door het algemene publiek bewust te maken dat zolang wij sigaretten normaal vinden, onze kinderen dat ook vinden. Maar ook door de politiek ervan te overtuigen dat maatregelen (zoals accijnsverhogingen, plain packaging en verkoop uit het zicht) hard nodig zijn om kinderen te beschermen. Om zowel overheid als maatschappij in beweging te krijgen voor de Rookvrije Generatie zijn wij continu in gesprek met overheden op zowel internationaal, nationaal als lokaal niveau. En proberen we bewustwording onder het brede publiek op gang te brengen door middel van campagnes. 

Meer weten? Ga naar www.rookvrijegeneratie.nl.

13 september 2019