De Rookvrije Generatie

Kinderen in groepje buiten

Samen naar een rookvrije samenleving

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds (samen de ‘founding fathers’ van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij). Samen met een snel groeiend aantal maatschappelijke partijen en personen werken we toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waarin kinderen zich bevinden rookvrij maken en vrij van de verleidingen om te gaan roken en vapen.

Ieders hulp is hierbij nodig: de overheid om beleid en wetgeving te maken, lokale overheden om maatschappelijke initiatieven te faciliteren die bijvoorbeeld speeltuinen of sportclubs rookvrij willen maken. Maar ook als burger zelf kan je iets doen, bijvoorbeeld door niet te roken en vapen in het bijzijn van kinderen en daarmee het goede voorbeeld te geven, of de school van kinderen te stimuleren het schoolplein rookvrij te maken. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie.

Wat doet KWF?

KWF zet in op het beschermen van kinderen tegen de verleidingen van tabaks- en aanverwante producten. Door het algemene publiek bewust te maken dat zolang wij sigaretten normaal vinden, onze kinderen dat ook vinden. Maar ook door de politiek ervan te overtuigen dat maatregelen (zoals accijnsverhogingen, neutrale verpakkingen, voor e-sigaretten en vermindering van verkooppunten) hard nodig zijn om kinderen te beschermen.

Om zowel overheid als maatschappij in beweging te krijgen voor de Rookvrije Generatie zijn wij continu in gesprek met overheden op zowel internationaal, nationaal als lokaal niveau. En proberen we met initiatieven zoals ‘De wereld wordt rookvrij. Wen er maar aan.’ en ‘Doei Tabaksindustrie’ mensen te informeren en in beweging te krijgen om de rookvrije samenleving elke dag een stapje dichterbij te brengen.

Meer weten? Ga naar www.rookvrijegeneratie.nl.

10 november 2022