De IQOS / Heat-not-burn sigaret

e-sigaret

Standpunt IQOS / Heat-not-burn sigaret

Laatst gewijzigd op 12 augustus 2019

​Het is kwalijk dat dit tabaksproduct van Philip Morris in de markt wordt gezet als vervanger van een gewone sigaret. De HNB sigaret is een tabaksproduct en slecht voor de gezondheid; de gebruiker krijgt onder meer onder meer teer, nicotine en koolmonoxide binnen. Daarnaast wordt door het aanprijzen van deze nepsigaret, roken genormaliseerd. Jaarlijks overlijden in Nederland 20.000 mensen aan de schadelijke gevolgen van roken en meeroken. Het is vanwege de schadelijke stoffen geen goede vervanger voor de gewone sigaret. Het enige gezonde alternatief voor roken, is niet roken. We vinden het belangrijk dat iedereen, en in het bijzonder kinderen, worden beschermd tegen dit tabaksproduct.

1 : Is de IQOS / HNB een goed alternatief voor een sigaret?

Nee, de HNB sigaret is een schadelijk product. Helemaal niet roken is het allerbeste en het loont de moeite: je wordt gezonder van stoppen met roken. De tabaksindustrie noemt de HNB sigaret een alternatief voor de gewone sigaret en misleidt daarmee hun klanten en potentiele klanten (zoals kinderen), zoals ze decennia gedaan hebben met de sigaret. Daarnaast draagt dit product bij aan het normaliseren van roken. Jaarlijks overlijden er in Nederland 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Ook als dat er een stuk minder zijn, dan nog zijn dat er teveel.

Meer cijfers: https://www.rokeninfo.nl/feiten-cijfers
Meer info over stoppen: https://www.rokeninfo.nl/publiek/info-over-stoppen

2: Wat zijn de gevaren voor de gezondheid van de IQOS / HNB sigaret?

Er is onvoldoende onderzoek beschikbaar om hier een concrete uitspraak over te kunnen doen. Het bestaande onderzoek is gefinancierd door de tabaksindustrie zelf en is niet onafhankelijk. Op dit moment is het niet duidelijk of (en zo ja, in hoeverre) de HNB sigaret minder schadelijk is dan het roken van een gewone sigaret en wat de effecten op de lange termijn zijn. Over de schadelijkheid van de sigaret bleek pas na een aantal decennia hoe groot die was. Wat we wel weten is dat er nicotine in zit en daarmee is het product nog steeds verslavend. Daarnaast krijgt de gebruiker teer en koolmonoxide binnen.

3: Zijn KWF, Hartstichting en Longfonds voor of tegen het gebruik van de IQOS / HNB – sigaret?

KWF raadt het gebruik van deze nepsigaret af: 

  • KWF kan nooit een product steunen of aanraden dat schadelijk is voor de gezondheid;
  • Producten van de tabaksindustrie (zoals light-sigaretten en filtersigaretten), zijn altijd schadelijk gebleken voor de gezondheid. Dit is een industrie die verantwoordelijk is voor 20.000 doden per jaar in Nederland en heeft gelogen over de verslavende en schadelijke aspecten van hun producten;
  • Het is een nieuw product dat gehypet wordt, en kan zo interessant zijn voor nieuwe, jeugdige rokers;
  • Met deze nepsigaret wordt roken genormaliseerd. De sigaret is een dodelijk product en het is niet normaal dat kinderen in aanraking komen met tabaksproducten.

4: Is de IQOS of HNB – sigaret een middel om te stoppen?

Nee. Deze tabaksproducten zijn schadelijk voor de gezondheid en verslavend. Er zijn gezonde alternatieven om te stoppen met roken en dat is dit niet.

5: Wat is het verschil tussen een HNB sigaret en een e-sigaret?

Bij zowel de e-sigaret als de HNB sigaret is er geen sprake van verbranding: bij beide producten komt damp vrij in plaats van rook. Verschil is dat de HNB sigaret tabak verhit (het ‘smelt’ ipv verbrandt). In een HNB zit ook nicotine en daarmee blijft het een verslavend product. Een e-sigaret kan nicotine bevatten. Er zit geen tabak in, maar de vloeistof verdampt.

6: Wat doen KWF, Hartstichting en Longsfonds om roken te ontmoedigen?

Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds werken samen aan een Rookvrije Generatie. Met een groeiend aantal partijen en mensen werken we toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan. Dat betekent ook bescherming tegen de verleiding om de HNB sigaret te roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en plekken waar kinderen komen, zoals scholen, sportverenigingen en speeltuinen, rookvrij maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie.

7: De tabaksindustrie zegt producten in te zetten voor het reduceren van schadelijkheid door roken ('harmreduction'). Hoe zit dat?

De tabaksindustrie zegt al decennia dat ze zich willen inzetten voor ‘harmreduction’ – het reduceren van de schadelijkheid door roken. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was hun antwoord de ‘light ’ sigaret. Hierin waren gaatjes in de filter aangebracht zodat de robotmachine lucht inhaleerde, waardoor de meetwaarden minder schadelijke stoffen constateerde. Dat werd in de jaren 80 ook gemarket als gezonder alternatief. Nu weten we dat er sindsdien andersoortige longkankers bij rokers worden aangetroffen en weten we dat rokers die gaatjes afdichten met mond en vingers. En nu herhalen ze deze tactiek van een gezonder alternatief, en marketen ze dit wederom grootschalig, ook al mogen ze formeel geen reclame meer maken. Het enige doel van de tabaksindustrie is het verslaafd houden van hun klanten zodat hun omzet gegarandeerd blijft. Wij willen voorkomen dat we over 30 jaar terug kijken en denken ‘waren we toen maar voorzichtiger geweest’.

30 augustus 2019