Ontwikkelingen rondom corona en kankerzorg

Onderzoek naar corona bij kanker

23 december 2021

Booster voor patiënten na hun 3e vaccinatie

Patiënten met een ernstige afweerstoornis die in november een uitnodiging voor een 3e prik hebben gehad, komen ook in aanmerking voor een boosterprik. 
Mensen die nog onvoldoende beschermd zijn na 2 vaccinaties kunnen met een 3e prik alsnog een betere bescherming krijgen. Deze 3e prik is voor hen onderdeel van de basisvaccinatie, die voor de meeste andere mensen uit 1 of 2 vaccinaties bestaat. 
Dit is anders bij een booster. Dit is een extra prikkel voor het afweersysteem, een oppepper na de basisserie. De booster kan minimaal 3 maanden na de 3e prik worden gegeven.
Lees de informatie van het RIVM

24 november 2021

Noodoproep KWF & Taskforce Oncologie: steun de zorg!

KWF en de Taskforce Oncologie roepen alle Nederlanders op om zich aan de coronamaatregelen te houden en zich optimaal te laten vaccineren (als het kan). Zo kunnen we samen helpen de zorg toegankelijk te houden voor iedereen. Lees het persbericht

29 september 2021

Sommige mensen krijgen een 3e coronaprik

Bij een deel van de mensen met een ernstige afweerstoornis is er onvoldoende of geen reactie van het afweersysteem na de 2e prik met een coronavaccin. Een 3e prik kan die afweerreactie verbeteren. Het RIVM adviseert wie een 3e prik kan krijgen:

  • mensen die een beenmerg- of stamceltransplantatie hebben gehad 
  • mensen met bepaalde vormen van bloedkanker
  • kankerpatiënten die zijn behandeld met chemotherapie en/of checkpointremmer, korter dan 3 maanden voor de coronavaccinatie 

Lees meer informatie over de 3e prik
Lees het advies van de Gezondheidsraad.

21 september 2021

Onderzoek naar vaccineren kankerpatiënten

In het UMCG, AvL en Erasmus is onderzoek gedaan naar coronavaccinatie bij kankerpatiënten. Uit de resultaten blijkt dat vaccinatie met het Modernavaccin goed werkt bij de meeste patiënten die worden behandeld met chemo- of immunotherapie. Het vaccin is ook veilig voor hen. Slechts bij een kleine groep mensen worden te weinig antistoffen gemaakt voor optimale bescherming. In vervolgonderzoek kijkt men of een 3e prik daar wel voor zorgt.

In juli 2021 zijn de 1e resultaten bekend gemaakt van een Belgische studie naar het effect van vaccinatie met het coronavaccin van BioNTech/Pfizer bij mensen die worden behandeld voor kanker. Een deel van hen maakt na de 2e prik minder antistoffen aan. Dit is vooral het geval bij patiënten die chemotherapie of rituximab krijgen. Mogelijk is bij deze patiënten een 3e vaccinatie nodig. Dat wordt verder onderzocht. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze studie.

8 maart 2021

Medische problemen en sterfgevallen door uitstel zorg

In het ziekenhuis van Tilburg en Waalwijk kregen 68 patiënten medische problemen door het uitstellen van reguliere zorg. 7 mensen overleden. Bij ongeveer de helft gaat het om kankerpatiënten. Dit geeft een beeld van de gevolgen van uitgestelde kankerzorg. Wij zijn daarom blij dat het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis deze cijfers bijhield en naar buiten brengt.

We vinden het onacceptabel als kankerpatiënten niet de beste zorg krijgen, ook tijdens de coronapandemie. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Voor de meeste vormen van kanker geldt: hoe eerder je het ontdekt, hoe beter het kan worden behandeld. Daarom mogen ook de bevolkingsonderzoeken naar borst-, darm- en baarmoederhalskanker niet meer stoppen. Zoals in maart 2020 gebeurde. Volgens het IKNL zijn daardoor 5.000 diagnoses gemist.

We pleiten voor een nationaal onderzoek naar wat er is gebeurd tijdens de coronapandemie, en de gevolgen van het grootschalig uitstellen van zorg. Daar kunnen we met z’n allen van leren voor een volgende keer.

4 februari 2021

Minder kanker in 2020

In 2020 waren er minder diagnoses door de coronacrisis. Dit komt door uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en afschaling van de zorg in het voorjaar. De daling was het grootst bij borst-, darm- en prostaatkanker. Bekijk de cijfers op deze pagina.

20 januari 2021

Avondklok en 1 bezoeker

Het kabinet gaf aan dat ze het bezoek aan huis willen verminderen naar 1 persoon. Om zo besmettingen te voorkomen. Een belangrijke uitzondering hierop is mantelzorg. Daar zijn we blij mee. Want medische zorg is noodzakelijk voor kankerpatiënten. Dit houdt ook thuiszorg in.

Als de avondklok ingaat, geldt dat niet voor mantelzorgers en thuiszorg. Bekijk de lijst van uitzonderingen.

5 januari 2021

Kankerzorg onder druk

Het uitstellen van de zorg voor kankerpatiënten is zeer zorgelijk. Het gaat ten koste van de gezondheid van patiënten die deze zorg nu nodig hebben. Ook levert uitstel, of de angst voor uitstel, veel onrust op bij iedereen die met kanker te maken heeft. 

Het zorgpersoneel werkt keihard om de zorg voor alle patiënten op peil te houden. Maar als er onvoldoende personeel en capaciteit is vanwege het hoge aantal coronabesmettingen, dan houdt het op. 

De situatie verschilt per ziekenhuis en per regio. Zo zijn gespecialiseerde kankerziekenhuizen als het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en het Prinses Maxima Centrum in Utrecht volledig ingericht op kankerzorg. Daar gaat vrijwel alles normaal door. Andere ziekenhuizen moeten zorg uitstellen. 

Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie, ga dan altijd in gesprek met je behandeld arts.

Coronamaatregelen

Houd je aan de coronamaatregelen. Op die manier kunnen we de zorg en kankerpatiënten helpen: minder besmettingen betekent meer ruimte voor reguliere zorg.

11 december 2020

Wanneer krijgen kankerpatiënten het coronavaccin?

Mensen met het hoogste risico en zorgpersoneel krijgen als eerste het coronavaccin. Dit beslist het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport na advies van het RIVM en de Gezondheidsraad. Bespreek met je arts of en wanneer jij in aanmerking komt voor het vaccin.

23 december 2021