Standpunt bevolkingsonderzoeken

moeder met dochters

KWF is verheugd over de resultaten die Minister Schippers in juli 2015 presenteerde over de vroege ontdekking van kanker door landelijke screening. Door diverse bevolkingsonderzoeken zijn sinds 1990 veel minder mensen aan kanker overleden. Hieruit blijkt wederom dat structureel inzetten op preventie zinvol is. Immers: vroege ontdekking draagt bij aan meer genezing en betere kwaliteit van leven van kankerpatiënten.

Tevens deelt KWF de mening van de minister dat er meer moet worden gedaan om onnodig behandelen en onrust onder deelnemers te voorkomen. Hoewel de communicatie over de voor- en nadelen van deelname aan bevolkingsonderzoeken goed is, kan de communicatie over de vervolgstappen nog verder worden verbeterd zodat de patiënt beter weet waar hij aan toe is. Een ongunstige uitslag hoeft niet altijd te betekenen dat iemand ziek is. Met goede communicatie kan eventuele onrust worden weggenomen waarbij de kans ook kleiner is dat mensen onnodig lang in het zorgtraject blijven.

Ook de communicatie richting bepaalde groepen allochtonen en mensen met een lagere SES (sociaal economische status) kan worden verbeterd. Het lijkt alsof deze groepen minder snel zijn geneigd deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken, terwijl ook zij veel baat kunnen hebben bij de screening. KWF roept daarom op om ook andere manieren te onderzoeken om deze groepen te bereiken, naast de bestaande voorlichtingsmaterialen en oproepen.