Bevolkingsonderzoek huidkanker

compilatie van kwf afbeeldingen

Bevolkingsonderzoeken maken het mogelijk om ziektes in een vroeg stadium te ontdekken, waardoor vroeg met een behandeling kan worden gestart. Er zijn in Nederland bevolkingsonderzoeken voor drie vormen van kanker: borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Er is maatschappelijke discussie over uitbreiding van deze bevolkingsonderzoeken, bijvoorbeeld als het gaat om longkanker (standpunt KWF) of prostaatkanker (standpunt KWF). Ook over een mogelijk bevolkingsonderzoek naar huidkanker krijgen we geregeld vragen.

Aangezien huidkanker veel voorkomt, begrijpen we de roep om een bevolkingsonderzoek. Maar KWF is daar op dit moment geen voorstander van, omdat de voordelen naar verwachting niet opwegen tegen de nadelen.

Doelgroep

Bevolkingsonderzoeken worden uitgevoerd bij  grote groepen mensen zonder klachten. Om zinvol en kosteneffectief te zijn, is het belangrijk om een bepaalde risicogroep te kunnen definiëren om uit te nodigen voor het onderzoek, zodat de zoektocht naar beginnende tumoren zoveel mogelijk kan worden uitgevoerd in een populatie waar je deze ook daadwerkelijk verwacht aan te treffen. Hoewel voor plaveiselcel- en basaalcelcarcinomen de meeste gevallen op latere leeftijd optreden, geldt voor melanomen juist een spreiding; deze komen bijvoorbeeld in groeiende mate voor bij Nederlanders tussen de 30-60 jaar. (Bron: IKNL

Aangezien de huidige bestaande bevolkingsonderzoeken op basis van leeftijd zijn opgezet, zou voor een bevolkingsonderzoek naar huidkanker een groot deel van de Nederlandse bevolking uitgenodigd moeten worden om de ziekte aan het licht te brengen. Het is de vraag of een dergelijk omvangrijk onderzoek opweegt tegen de mogelijke voordelen. Huidkanker is in de laatste decennia (gelukkig) een ziekte geworden met een steeds betere overleving. Dat komt door betere behandelingen, zoals immunotherapie, maar juist ook omdat de ziekte al vaker in vroegtijdig stadium wordt ontdekt. KWF probeert op verschillende manieren de vooruitzichten bij huidkanker verder te verbeteren, maar ziet in een populatiebrede screening niet dé oplossing om de ziekte verder terug te dringen.  

Inzet op preventie, bewustwording en betere behandelingen

In steeds meer gevallen wordt huidkanker gelukkig al vroegtijdig opgespoord, in een stadium waarin genezing nog goed mogelijk is (Bron: IKNL) Omdat huidkanker uitwendig groeit, is deze vaak in vroeg stadium met het blote oog zichtbaar. Waarbij herkenning een belangrijke rol speelt: de bewustwording om met een verdacht plekje ook daadwerkelijk naar de huisarts te gaan. In onze voorlichting adviseren we wanneer een plekje verdacht is.

Daarnaast richt KWF zich al jarenlang op preventie van huidkanker (door te wijzen op gevaren van overmatig zonnen) en onderzoek naar betere behandeling van huidkanker. Zo financieren we o.a. onderzoek naar effectievere immunotherapie, voorspellingsmodellen die dermatologen helpen inschatten welke vroegstadium melanomen verhoogde kans op uitzaaiing hebben, en onderzoek naar erfelijke factoren bij huidkanker. Waarbij we voor de laatste groep van mening zijn dat screening op huidkanker zéker zinvol is, wat ook gebeurt.
 

05 juli 2022