Professor Muntendamprijs

muntendamprijs

Voor bijzondere verdiensten op het gebied van kankerbestrijding in Nederland

De prof.dr. P. Muntendamprijs gaat elk jaar naar iemand met bijzondere verdiensten op het gebied van de kankerbestrijding in Nederland. Wetenschappers, artsen, verpleegkundigen, mensen werkzaam in de psychosociale zorg, vrijwilligers bij kankerpatiëntenverenigingen – iedereen die zich bezig houdt met kanker en kankerbestrijding in Nederland kan een kandidaat voordragen. Ken jij iemand waarvan je vindt dat zijn of haar inzet op het gebied van kankerbestrijding in Nederland een onderscheiding verdient, meld hem of haar dan aan als kandidaat.

De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en een bronzen penning. Daarnaast mag de winnaar in overleg met het bestuur van KWF Kankerbestrijding een bedrag van EUR 50.000,- bestemmen voor een doel binnen de kankerbestrijding.

Muntendamprijswinnaar 2015

KWF maakt graag bekend dat de prof. dr. P. Muntendamprijs over 2015 is toegekend aan professor dr. P.C. (Peter) Huijgens vanwege zijn tomeloze inzet voor organisatorische en maatschappelijke veranderingen in de oncologische gezondheidszorg, in het bijzonder de hematologie. Huijgens is sinds 2014 bestuurder van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en was daarvoor langdurig aan het VUmc verbonden als hematoloog.

Huijgens is verrast en vereerd maar blijft vooral ook bescheiden: “Ik ben toevallig goed in het leggen van verbindingen, in mensen in contact brengen met elkaar. Want het bestrijden van kanker, dat doe je nooit alleen. Samenwerken is van cruciaal belang voor het welslagen.” Naast het uitbouwen van de hematologie aan het VUmc opereerde Huijgens in vele samenwerkingsverbanden op nationaal niveau waaronder in de stichting HOVON, die de verbetering van de zorg voor patiënten met een hematologische maligniteit tot doel heeft. Inmiddels staat hij al ruim twee jaar aan het roer van IKNL waar hij wederom zijn kracht als netwerker inzet.

Het geldbedrag van 50.000 euro dat met de prijs gemoeid is, besteedt de IKNL-bestuurder graag aan verder onderzoek naar de diagnose ‘primaire tumor onbekend’. Ieder jaar krijgen 2.000 patiënten de boodschap uitgezaaide kanker te hebben terwijl de bron, de primaire lokalisatie, van de kanker onbekend blijft. Huijgens: “Als je de kanker niet goed kunt etiketteren, dan is de prognose altijd slecht. De helft van de patiënten overlijdt binnen twee maanden. Daarmee heeft deze groep één van de slechtste kansen op overleving van alle vormen van kanker in Nederland. Vandaar dat nader onderzoek noodzakelijk is.”

Update 14 mei 2020:
Met de Muntendamprijs heeft prof. Huijgens het rapport Primaire Tumor Onbekend gerealiseerd. Hierin staan 10 aanbevelingen om de zorg voor patiënten met PTO te verbeteren.

Toekenningen Prof.dr. P. Muntendamprijs

  • 2014 - prof. dr. Liesbeth de Vries Zij krijgt de eervolle prijs voor het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsverbanden binnen het kankeronderzoek en de oncologische patiëntenzorg en voor het vastbijten in het toepasbaar maken van onderzoeksbevindingen.

  • 2013 - Lide van der Vegt Voor haar stichting Mammarosa die een website ontwikkeld heeft met basisinformatie over borstkanker in 12 verschillende talen. Daarmee wordt zo'n 80% van alle migrantenvrouwen bereikt.

  • 2012 - Drs. P.C. Dekker en drs. W. de Kanter Vanwege hun vernieuwende aanpak voor de behandeling van tabaksverslaving en hun onvermoeibare strijd voor een rookvrij Nederland. 

  • 2011- Prof.dr. Wolter Oosterhuis Vanwege zijn grote verdiensten als patholoog en zijn stimulerende bijdrage aan de bouw van een brug tussen oncologische patiëntenzorg en onderzoek.

  • 2010 - Mevrouw Jeanne Vogel- Boezeman Zet zich al meer dan veertig jaar in voor gespecialiseerde voedingszorg voor kankerpatiënten. Met de professor Muntendamprijs gaat ze haar Leidraad voor Voedingsdeskundigen bij kanker herzien en nog toegankelijker te maken.

  • 2009 - Mevrouw dr. Els Borst-Eilers Vanwege haar enorme inspanningen op het terrein van de kankerbestrijding en de kankerzorg

  • 2008 - De heer C. van Bezooijen Vanwege zijn grote vastberadenheid en inzet om innovatieve geneesmiddelen beschikbaar te krijgen voor patiënten met kanker in Nederland. 

Alle Muntendamprijswinnaars sinds 1976 (PDF,61kb)

Professor Muntendam

Van 1968 tot 1975 was professor Muntendam voorzitter van de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds. Hij (1901-1986) begon zijn loopbaan als huisarts op het platteland. Muntendam had een grote belangstelling voor de mens achter de ziekte. In de periode van 1 april 1950 tot 1 oktober 1953 was hij Staatssecretaris van Volksgezondheid. Als voorzitter van de Stichting KWF heeft hij zich bijzonder ingezet voor de ontwikkeling van het onderzoek naar sociaal-wetenschappelijke aspecten van kankerbestrijding, de zogeheten sociale oncologie. Dit onderzoeksterrein lag hem na aan het hart. De naar hem genoemde prijs is ingesteld bij zijn afscheid en werd voor het eerst uitgereikt in 1976.