Persberichten & standpunten

Op deze pagina zijn alle persberichten en standpunten die KWF de afgelopen jaren heeft gepubliceerd terug te vinden. Kies eerst of je een persbericht of een standpunt wil zoeken, selecteer dan een categorie of jaartal, zodat je de juiste pagina kunt openen.

Ontwikkelingen rondom corona en kankerzorg

04 februari 2021

De coronapandemie heeft soms ook gevolgen voor de zorg voor kankerpatiënten. Bijvoorbeeld de uitstel van reguliere zorg is zorgelijk. En hoe zit het met de aangescherpte regels en mantelzorg? In alle gevallen is ons advies: Houd je aan de coronamaatregelen.

Daling van het aantal kankerdiagnoses door corona

03 februari 2021

Voor het eerst in 30 jaar is het aantal kankerdiagnoses afgenomen. In 2020 hebben 115.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen, een daling van 4.000 in vergelijking met 2019.

KWF steekt 5 miljoen euro in nationale aanpak zeldzame kanker

28 december 2020

KWF stelt een bedrag van bijna 5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar zeldzame tumoren. Daarmee gaan in 2021 twee grote nationale samenwerkingsverbanden van start, die mikken op verbetering van diagnostiek voor patiënten met zeldzame tumoren.

KWF en kankerpatiëntenfederatie NFK verstevigen samenwerking

16 december 2020

Per 1 januari 2021 wordt de jarenlange samenwerking tussen KWF en NFK nog steviger neergezet. Binnen dit partnership komt een brede samenwerkingsagenda tot stand om zo veel mogelijk impact te generen voor (ex)kankerpatiënten.