Persoverzicht

Persberichten & Standpunten

Persoverzicht

Persberichten & Standpunten

Op deze pagina zijn alle persberichten en standpunten die KWF de afgelopen jaren heeft gepubliceerd terug te vinden. Kies eerst of je een persbericht of een standpunt wil zoeken, selecteer dan een categorie of jaartal, zodat je de juiste pagina kunt openen.

KWF: ruim 34 miljoen euro voor kankeronderzoek
Dit geld gaat naar 57 nieuwe kankeronderzoeksprojecten. De projecten beslaan de gehele breedte van de kankerbestrijding. De toegekende onderzoeken gaan in 2020 van start. Lees meer over de gefinancierde onderzoeken.
Lees meer