Persberichten & standpunten

Op deze pagina zijn alle persberichten en standpunten die KWF de afgelopen jaren heeft gepubliceerd terug te vinden. Kies eerst of je een persbericht of een standpunt wil zoeken, selecteer dan een categorie of jaartal, zodat je de juiste pagina kunt openen.

Ontwikkelingen rondom corona en kankerzorg

20 januari 2021

De coronamaatregelen hebben soms ook gevolgen voor de zorg voor kankerpatiënten. Bijvoorbeeld de uitstel van reguliere zorg is zorgelijk. En hoe zit het met de aangescherpte regels en mantelzorg? In alle gevallen is ons advies: Houd je aan de coronamaatregelen.

KWF en kankerpatiëntenfederatie NFK verstevigen samenwerking

16 december 2020

Per 1 januari 2021 wordt de jarenlange samenwerking tussen KWF en NFK nog steviger neergezet. Binnen dit partnership komt een brede samenwerkingsagenda tot stand om zo veel mogelijk impact te generen voor (ex)kankerpatiënten.

Fred Falkenburg kondigt vertrek KWF Kankerbestrijding aan

07 september 2020

KWF-directeur Fred Falkenburg zal KWF in januari 2021 verlaten. Fred Falkenburg: "In overleg heb ik besloten om mijn functie als directeur van KWF neer te leggen. Het moment valt samen met mijn pensionering bij het LUMC."

Meester Kackadorisprijs

02 september 2020

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft KWF de Meester Kackadorisprijs 2020 toegekend. Aanleiding zijn een aantal teksten over complementaire zorg op kanker.nl.