KWF voorzitter Europese taskforce Dure Medicijnen

Buisjes in het laboratorium.

Een internationale aanpak voor de toegankelijkheid van kankergeneesmiddelen

De European Cancer League gaat het dossier ‘toegankelijk houden van behandeling met (dure) geneesmiddelen’ als een van haar prioriteiten toevoegen aan haar beleid. Daarom wordt deze week, de European Cancer Week, op initiatief van KWF Kankerbestrijding de ‘task force for equal acces to cancer drugs’ opgericht. Meerdere Europese kankerbestrijdingsorganisaties steunen deze taskforce en KWF Kankerbestrijding is de eerste voorzitter.

Om het gesprek met de fabrikanten van geneesmiddelen goed aan te kunnen gaan, is het nodig om krachten internationaal te bundelen. Inmiddels hebben zeven landen zich aangesloten bij de taskforce. De samenwerking is vastgelegd in een 'Declaration of Intent'. De belangrijkste punten daaruit zijn:

  • Er moet een open debat prijsvinden over eerlijke prijzen;
  • Patiënten moeten een rol te krijgen in de manier waarop met dure medicijnen wordt omgegaan;
  • Er moet meer recht worden gedaan aan de investeringen van verzekerden en mensen die doneren aan kankeronderzoek;
  • De noodzaak van nieuwe wetgeving om medicijnen toegankelijk te houden voor kankerpatiënten van nu en in de toekomst, is hoog.

In een speciaal adviesrapport (zie bijlage) heeft KWF minister Schippers van VWS gevraagd om deze problemen internationaal te agenderen tijdens haar EU-voorzitterschap.

Eveline Scheres, projecteider van het dossier (dure) geneesmiddelen bij KWF, zal namens KWF de voorzittersrol gaan vervullen. Vanaf 2014 is zij actief betrokken bij het agenderen van de problematiek en het samenbrengen van partijen om naar oplossingen te zoeken. De farmaceutische industrie speelt een sleutelrol. Naarmate het aantal kankerpatiënten blijft groeien, wordt onze maatschappij geconfronteerd met enorme uitdagingen met betrekking tot financiering. Deze internationale aanpak moet er voor zorgen dat dure medicijnen voor alle patiënten toegankelijk blijven.

Terug naar het overzicht