Ruim 32 miljoen euro voor Nederlands kankeronderzoek

Overzichtsfoto met tekst Samen komen we steeds dichterbij

Kanker bij jongvolwassenen beter in kaart gebracht

KWF Kankerbestrijding kent ruim 32 miljoen euro toe aan 54 nieuwe onderzoeksprojecten. De projecten gaan in 2019 van start en beslaan de gehele breedte van de kankerbestrijding, van immunotherapie tot vroegdiagnostiek en van kanker aan de tong tot darmkanker. Ze dragen stuk voor stuk bij aan de missie van KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten.

“We blijven ons onverminderd inzetten voor wetenschappelijk onderzoek naar methoden om kanker te voorkomen, beter op te sporen en te behandelen. Dankzij onze donateurs en vrijwilligers kunnen we op deze schaal investeren in excellent kankeronderzoek.” Prof. dr. Fred Falkenburg, directeur KWF Kankerbestrijding.

Impuls voor jongvolwassenen met kanker

Uit eerder KWF-onderzoek is gebleken dat jongvolwassenen met kanker specifieke problemen ervaren. Zowel psychosociaal (bijvoorbeeld als het gaat om een kinderwens, of re-integratie op de werkvloer), als in de behandeling van hun tumor. Ze krijgen vaak dezelfde behandeling als oudere patiënten, maar steeds duidelijker wordt dat dit niet optimaal aansluit op de specifieke tumoreigenschappen van de jongvolwassenen.

Prof. Winette van der Graaf start een landelijk onderzoek op om de perspectieven voor deze groep patiënten te verbeteren. Door de jonge patiënten jarenlang te volgen en systematisch medische gegevens, tumorweefsel en gezond weefsel te verzamelen, ontstaat een omvangrijke biobank waarmee onderzoekers nog langdurig belangrijke onderzoeken kunnen doen. Dit grootschalige samenwerkingsverband ontvangt een bedrag van 2,8 miljoen euro van KWF.

Alpe d’HuZes & Pink Ribbon

 Van de 32 miljoen euro komt ruim 6,5 miljoen euro uit de opbrengsten van Alpe d’HuZes. Hiervan worden 20 projecten gefinancierd, waaronder 4 Bas Mulder Awards voor jonge, talentvolle onderzoekers, 10 Unieke Hoogrisicoprojecten voor baanbrekende onderzoeksideeën en 6 Hermannetjes voor onderzoek dat nog een klein zetje nodig heeft om ten goede te komen aan de patiënt.

Dr. Julie Nonnekens, verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam, is zo’n Bas Mulder Awardwinnaar. Zij ontvangt ruim € 600.000,- om patiënten met neuro-endocriene tumoren (NET) beter te kunnen behandelen met radionucliden (een vorm van inwendige bestraling).

Met de opbrengsten van de borstkankermaand financiert Pink Ribbon een onderzoeksproject van dr. Agnes Jager (Erasmus MC). Zij wil een bloedtest ontwikkelen die het mogelijk maakt om vóóraf te bepalen of patiënten met uitgezaaide borstkanker baat zullen hebben bij een nieuw geneesmiddel.

Zorgvuldig beoordelingsproces

 Voordat KWF een onderzoek financiert, doorloopt een projectvoorstel een zorgvuldig beoordelingsproces. Hierin staan de volgende criteria centraal: wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie voor de kankerbestrijding.

Honderden oncologische vakgenoten uit binnen- en buitenland, maar ook patiënten verenigd in de Patiënten Adviescommissie, beoordelen de projectvoorstellen op deze criteria. Mede op basis van hun bevindingen brengen de Beoordelingscommissies een advies uit aan KWF. Op basis van alle input neemt KWF een definitief financieringsbesluit. KWF ondersteunt alle onderzoekers bij het bereiken van hun doelen. Door knelpunten aan te pakken en kansen op doorbraken te benutten helpt KWF onderzoek én de patiënt vooruit.

Terug naar het overzicht