KWF Jaarverslag: ruim 144 miljoen euro voor kankerbestrijding

Vrouw op kantoor met collega's
Vandaag publiceert KWF Kankerbestrijding haar jaarverslag over 2018. Afgelopen jaar ontving KWF een bedrag van € 144,2 miljoen van haar donateurs. Er is € 137,1 miljoen besteed aan onderzoek, preventie en projecten die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen die kanker hebben, of hebben gehad. Deze en andere cijfers staan in het Jaarverslag 2018, dat online wordt gepubliceerd.
 
‘Ik wil onze donateurs en het oncologische onderzoeksveld danken voor hun inzet voor de kankerbestrijding. KWF is diep verankerd in de maatschappij, met bijna een miljoen donateurs en honderdduizend vrijwilligers. Met dit fantastische bedrag kunnen we echt een verschil maken’, aldus KWF-directeur Johan van de Gronden.

Hoogtepunten in 2018

Binnen het Programma Onderzoek & Implementatie werd € 69 miljoen toegekend aan 130 nieuwe oncologische onderzoeksprojecten. Het zijn onderzoeken die de gehele breedte van de kankerbestrijding beslaan: van immunotherapie tot vroegdiagnostiek en van kanker aan de tong tot darmkanker.

De Alliantie Nederland Rookvrij, een samenwerking van KWF, de Hartstichting en het Longfonds, onderhandelde succesvol met de overheid over het preventieakkoord. De aandacht voor tabaksontmoediging in dit akkoord brengt de Rookvrije Generatie steeds dichterbij: enerzijds door maatregelen die roken minder aantrekkelijk en zichtbaar maken, anderzijds door verbeterde hulp bij stoppen met roken. 
In juni 2018 vierde kanker.nl, hét informatieplatform voor patiënten en hun naasten, haar 5-jarig bestaan, samen met de gebruikers, initiatiefnemers, vrijwilligers en andere samenwerkingspartijen. Dit jubileumjaar ging gepaard met de livegang van de vernieuwde website in september. De vernieuwde website biedt meer mogelijkheden tot de groei van de site.

Fondsenwerving

Een groot gedeelte van de opbrengsten in 2018 werd verkregen uit nalatenschappen: € 40,3 miljoen. De collecteweek bracht € 5,8 miljoen op. Het totaal aan donaties & giften bedroeg bijna € 47 miljoen.

Een jubileum was er voor de SamenLoop voor Hoop, de 24-uurs wandelestafette waarbij deelnemers stilstaan bij kanker én het leven vieren: in Alphen aan de Rijn werd de 200e SamenLoop voor Hoop georganiseerd. In totaal zamelden 40 SamenLopen in 2018 ruim € 3,6 miljoen in, bijeengebracht door 35.000 deelnemers.
Net als in voorgaande jaren waren vele duizenden mensen op de been om zelf geld in te zamelen voor KWF. En met succes. Dankzij tal van zogeheten acties derden werd er in totaal € 21,7 miljoen opgehaald. Uniek was daarbij de bijdrage van Maarten van der Weijden, die in augustus ruim € 5 miljoen ophaalde voor kankeronderzoek met zijn poging de Elfstedentocht zwemmend af te leggen. Zijn actie werd door miljoenen mensen gevolgd. Met de opbrengst kon hij 12 KWF-projecten financieren.
07 mei 2019