Geen SamenLoop voor Hoop tot 1 augustus

Vrouw op kantoor met collega's

KWF: Geen SamenLoop voor Hoop-evenementen tot 1 augustus

De 29 SamenLopen voor Hoop die tussen nu en 1 augustus zouden plaatsvinden, worden door de ontwikkelingen rondom het coronavirus uitgesteld. KWF acht het wegens gezondheidsredenen van aanwezigen niet verantwoord om deze evenementen door te laten gaan.

Directeur van KWF Kankerbestrijding Johan van de Gronden: “We begrijpen dat deze beslissing een grote teleurstelling is voor alle betrokkenen. Ik dank alle vrijwilligers die druk bezig zijn geweest met de voorbereidingen. We doen er alles aan, samen met de vrijwilligers, om de Samenlopen op een later moment te laten plaatsvinden. We hopen dat deze situatie spoedig zal verbeteren.”

SamenLoop voor Hoop is een 24 uur durende wandelestafette waarmee geld wordt opgehaald voor kankeronderzoek. Een belangrijk onderdeel van de SamenLoop voor Hoop is de kaarsenceremonie. Mensen die kanker hebben of hebben gehad zijn hierbij aanwezig. Zij zijn kwetsbaarder dan andere mensen en vallen binnen de risicogroep. Risicogroepen hebben meer kans om ziek te worden door het coronavirus.

Bovendien komen tijdens de SamenLoop voor Hoop honderden mensen bij elkaar. Dit vindt KWF als gezondheidsfonds niet verantwoord in de huidige situatie. Daarom is besloten dat de geplande SamenLopen geen doorgang kunnen vinden. De gezondheid van alle aanwezigen staat voorop.

20 maart 2020