Wat zeggen de partijen over kanker?

KWF.nl > Over KWF > Verkiezingen 2017 > Wat zeggen de partijen over kanker?
De partijvertegenwoordigers van  D66, VVD, PvdA, CDA, SP en 50PLUS

 

KWF vergeleek de verkiezingsprogramma's op de thema's toegankelijkheid van dure medicijnen, de rookvrije generatie en psychosociale zorg

Op 15 maart zijn  de landelijke verkiezingen. De (meeste) partijen hebben uitgebreide programma’s geschreven waarin ze hun plannen voor de komende jaren onthullen. KWF heeft richting de verkiezingen 3 belangrijke prioriteiten: een goede toegankelijkheid tot medicijnen, de rookvrije generatie en aandacht voor de psychosociale kant van kanker. Maar wat zeggen de plannen van de verschillende partijen nou eigenlijk over deze thema’s? Lees het hieronder!

VVD
PVV
D66
CDA
GroenLinks
SP
PVDA
50Plus
ChristenUnie
PvdD
SGP

VVD

​Toegang tot medicijnen

​Effectieve medicijnen horen volgens de VVD in het basispakket. Om dit te bereiken willen zij met de farmaceutische industrie praten over lagere prijzen, transparantie en innovatie. Ook willen ze optrekken met gelijkgezinde landen. 

Rookvrije generatie

​Kinderen moeten, volgens de VVD, goed voorgelicht worden over de gevaren van roken. Ook mogen jongeren onder de 18 van de VVD geen sigaretten kopen. 

Psychosociale zorg

​Ook als je een psychische aandoening hebt wil de VVD dat je kunt blijven meedoen. Om dit te bereiken moeten lichamelijke en psychische zorg goed op elkaar aansluiten. 

 

Terug naar boven

 ​

​PVV

Toegang tot medicijnen

​Rookvrije generatie

​Psychosociale ondersteuning

 

Terug naar boven

 

​D66

​Toegang tot medicijnen

​Iedereen moet toegang hebben tot de juiste medicijnen, aldus D66. Hiervoor moet de prijsopbouw van medicijnen transparanter, de overheid moet de regie nemen, gezamenlijk worden ingekocht door zorginstellingen en Europese landen en er moet (op Europees niveau) gekeken worden naar nieuwe business modellen.

​Rookvrije generatie

​D66 streeft naar een rookvrije generatie. Dit wil zij bereiken door een combinatie van voorlichting, maatregelen en een accijnsverhoging.

Psychosociale zorg

​D66 wil dat psychosociale zorg altijd onderdeel kan uitmaken van de behandeling.

 

Terug naar boven

 

​CDA

Toegang tot medicijnen

​het CDA wil internationaal samenwerken om de macht van de farma aan banden te leggen. Ook willen ze een lijst aanleggen van kritieke geneesmiddelen.

​Rookvrije generatie

​Het CDA wil een breed tabaksontmoedigingsbeleid. Stop-hulp voor zwangere vrouwen en een accijnsverhoging maken hier onderdeel van uit.

​Psychosociale zorg

​Een goed gesprek met artsen en verpleegkundigen is volgens het CDA belangrijk voor patiënten. Voor palliatieve zorg moet meer ruimte komen.

 ​

Terug naar boven

 

GroenLinks

​Toegang tot medicijnen

​Minder marktmacht voor de farma en lagere medicijnprijzen, door transparantie en centrale inkoop van generieke middelen door de (Europese) overheid. 

​Rookvrije generatie

​Als het aan GroenLinks ligt sluit de overheid de handen ineen met maatschappelijke partijen om te komen tot een rookvrije generatie.

Psychosociale zorg

​GroenLinks is voorstander van betere kwaliteit van zorg.

 

Terug naar boven

 ​

SP

Toegang tot medicijnen

​SP wil de ‘belachelijke’ winsten van de farma aanpakken. Dit doet de SP door medicijnen centraal in te kopen en geneesmiddelenreclame richting individuele artsen te verbieden.

Rookvrije generatie

​De SP maakt een plan om te bevorderen dat kinderen geen rokers worden.

​Psychosociale zorg

​Goede geestelijke gezondheidszorg vindt de SP onmisbaar voor onze samenleving en moet in voldoende mate voorhanden blijven.

Terug naar boven

 

​PVDA

Toegang tot medicijnen

​Kostenbeheersing van dure geneesmiddelen is voor PvdA belangrijk. Hiertoe streeft de PvdA meer transparantie en (inter-)nationale inkoop na. Ook stimuleert PvdA de toepassing van bewezen alternatieven, zoals biosimilars.

Rookvrije generatie

​Kinderen tot 18 jaar moeten volgens de PvdA expliciet beschermd worden tegen roken. O.a. bewustwording rondom roken moet hiertoe leiden.

​Psychosociale zorg

​PvdA is voorstander van een integrale benadering van ‘positieve gezondheid’, bijvoorbeeld door het creëren  van een prettige omgeving die goed is voor het welbevinden.

 

Terug naar boven

 ​

50Plus

​Toegang tot medicijnen

​Rookvrije generatie

​50Plus wil een duidelijk en actief ontmoedigingsbeleid t.a.v. roken.

Psychosociale zorg

 

Terug naar boven

ChristenUnie

Toegang tot medicijnen

​De CU vindt het belangrijk dat onze zorg toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen, gebaseerd op solidariteit voor elkaar en volgende generaties.

Rookvrije generatie

​Minder verkooppunten, meer accijns en rookvrij plekken voor jongeren.

​Psychosociale zorg

​Investeren in samenhangende zorg die de patiënt zowel lichamelijk, psychologisch, sociaal als zingevend beschouwt.

 

Terug naar boven

PvdD

​Toegang tot medicijnen

​Inzet op prijstransparantie en goedkopere alternatieven waar mogelijk.

​​Rookvrije generatie

​Hulp bij stoppen met roken blijft in het basispakket.

​​Psychosociale zorg

 

Terug naar boven

 ​

SGP

​Toegang tot medicijnen

​SGP wil landelijke inkoop van medicijnen om de prijs te drukken.

Rookvrije generatie

​Voorlichting, hogere accijnzen en beperking verkooptijden tabak.

Psychosociale zorg 

 

Terug naar boven

   

Select the Component and add.
Close

Download de vergelijking

​Lees de plannen van de verschillende partijen op het gebied van kankerbestrijding op je gemak na. Download het bestand in PDF (352 kb).